PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

VM:n työryhmä tutkii konserniverotuksen uudistamista

Valtiovarainministeriö on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää konserniverotuksen uudistamista sekä ns. lopullisten tappioiden verokohtelua.

Valtiovarainministeriö (VM) tiedotti torstaina 7.11.2019, että se on 31.10.2019 perustanut työryhmän tutkimaan konserniverotuksen uudistamista ja ns. lopullisten tappioiden verokohtelua.

Lopullisilla tappioilla viitataan Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) oikeuskäytännössä syntyneeseen käsitteeseen. Ensimmäisen kerran tapauksessa C-446/03 Mark & Spencer EUT linjasi, että tappiontasauksen tulee olla mahdollista myös rajat ylittävissä tilanteissa, mikäli tappioiden voidaan katsoa olevan lopullisia.

Lopullisilla tappioilla tarkoitettiin tilannetta, jossa tytäryhtiö on käyttänyt loppuun kaikki mahdollisuudet tappioiden huomioon ottamiseksi sen asuinvaltiossa ja toisaalta ei ole olemassa mahdollisuutta siihen, että joko ulkomainen tytäryhtiö itse tai kolmas osapuoli voisi ottaa nämä tappiot huomioon asuinvaltiossaan tulevien verovuosien aikana. Lopullisten tappioiden käsite on myöhemmässä EUT:n oikeuskäytännössä laajennettu koskemaan myös kiinteitä toimipaikkoja (esimerkiksi tapauksessa C-414/06 Lidl Belgium). 

Työryhmän perustaminen liittyy EU:n komission Suomelle antamaan viralliseen huomautukseen, jossa edellytetään ulkomaisten tytäryhtiöiden ns. lopullisten tappioiden huomioon ottamista konserniavustusjärjestelmässä. Työryhmän tehtävänä on

  1. selvittää konsernien tuloksentasausjärjestelmää Suomessa
  2. selvittää, millä edellytyksillä ulkomaisten tytäryhtiöiden lopulliset tappiot olisivat vähennyskelpoisia Suomessa
  3. selvittää, miten mahdollistettaisiin niiden vähentäminen EU-oikeuden edellyttämällä tavalla.

Lisätietoa hankkeesta löytyy VM:n internetsivuilta