PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Whistleblowing – ilmoittajien suojelua koskeva laki tuli voimaan 1.1.2023

Ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön EU:n ilmoittajansuojeludirektiivi (whistleblowing-direktiivi). Laissa säädetään väärinkäytöksistä ilmoittavien henkilöiden suojelusta, velvollisuudesta ottaa kanava käyttöön sekä käyttöön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista.

Close-up shot of female hands typing on computer keyboard, lying on bed, working late at home.