PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistyksen jäsenten kokouksessa päätettävät asiat

Yhdistyksessä ylin päätösvalta on yhdistyksen jäsenillä. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen päätösvaltaa voidaan käyttää yhdistyksen jäsenten tai valtuutettujen kokouksessa, erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Myös hallitus voi tietyissä rajoissa tehdä päätöksiä yhdistyksessä.