PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysrekisteri uudistui: Y-tunnus kaikille yhdistyksille ja uudet palvelut

Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämä yhdistysrekisteri uudistui 18.9.2019. Uudistuksen yhteydessä yhdistysrekisterin tietojärjestelmät uudistettiin kokonaisuudessaan ja lisäksi yhdistysrekisterin ilmoittamis- ja tietopalvelut uudistuivat. Samalla kaikki yhdistykset ja uskonnolliset yhdyskunnat saivat yritys- ja yhteisötunnuksen eli Y-tunnuksen. 

Uudistuksen tavoitteena oli muun muassa yhdistysrekisterin siirtäminen moderniin tietojärjestelmäympäristöön sekä rahanpesulainsäädännön asettamat vaatimukset, kuten edunsaajarekisterin vaatimukset. Sähköisessä asiointipalvelussa tavoitellaan asioinnin helpottamista ja nopeuttamista sekä turvallisuutta, koska kaikki asiointi tapahtuu tunnistautuneena. 

Y-tunnus kaikille yhdistyksille

Uudistuksen myötä PRH antoi kaikille yhdistyksille automaattisesti Y-tunnuksen, jolla korvattiin yhdistyksille aiemmin annettu rekisterinumero. PRH antoi kaikille yhdistyksille Y-tunnuksen automaattisesti, eli rekisterinumeron korvaaminen Y-tunnuksella ei edellytä toimia yhdistykseltä. Mikäli yhdistyksellä on ollut Y-tunnus jo ennen yhdistysrekisterin uudistusta, säilyy yhdistyksellä sama Y-tunnus.

Jokainen yhdistys voi tarkistaa annetun Y-tunnuksen uudesta tietopalvelusta tai ytj.fi-verkkosivustolta yrityshausta.

Uusi sähköinen asiointipalvelu

Yhdistysrekisterin uudistuksen myötä kaikki yhdistykset voivat tehdä ilmoituksia sähköisesti. Asiointipalvelussa voi esimerkiksi perustaa aatteellisen yhdistyksen, ilmoittaa nimenkirjoittajat ja hallituksen jäsenet sekä ilmoittaa yhdistyksen yhteystietojen, nimen, kotipaikan tai sääntöjen muutoksesta. Sähköisessä asiointipalvelussa ei kuitenkaan voi vielä tehdä esimerkiksi yhdistyksen purkautumisilmoitusta, vastata korjauskehotukseen sähköisesti tai hyödyntää ennakkotarkastettuja sääntöjä ilmoittamisessa, vaan näissä asioissa ilmoitus tehdään paperilomakkeilla, jotka ovat myös uudistuneet. 

Uudistuksen yhteydessä Y-lomakkeet on otettu kaikkien yhdistysten käyttöön. Y-lomakkeet ovat PRH:n kaupparekisterin ja Verohallinnon rekisterien yhteinen ilmoittamismenettely, joilla voi ilmoittaa tietoja molempien viranomaisten rekistereihin samalla kertaa.

Uudistettu tietopalvelu

Uudistettu sähköinen tietopalvelu korvaa Yhdistysnetin ja NettiYrekan Uudistettu tietopalvelu pohjautuu PRH:n ylläpitämään Virre-palveluun. Uudistetusta yhdistysrekisterin tietopalvelusta voi hakea yhdistysten perustietoja sekä ostaa otteita ja sääntöjä. Esimerkiksi yhdistysote ja yhdistyksen säännöt ovat saatavilla pdf-muodossa uudistuksesta alkaen.

 

Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa yhdistyksen velvollisuudesta rekisteröityä myös kaupparekisteriin yhdistysrekisterin lisäksi. Yhdistys voi nimittäin olla velvollinen rekisteröitymään myös kaupparekisteriin, mikäli se harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sillä on tätä toimintaa varten: pysyvä toimipaikka tai palveluksessaan vähintään yksi työntekijä.

 

Jos tarvitset apua yhdistysrekisteriin tehtävissä ilmoituksissa, ota yhteyttä!