PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhdistysten ja säätiöiden raportointi yhä läpinäkyvämpää

PwC:n Avoin raportti -kilpailun tulokset julkaistiin 16.11.2017 salin täydeltä osallistujia keränneessä innostavahenkisessä tilaisuudessa. Tilaisuudessa kuultiin OKM:n Georg Henrik Wredeä ja STEAn Tea Janssonia rahoittajan näkökulmasta hyvään raportointiin. Pia Tornikoski Vastuullinen Lahjoittaminen ry:stä kertoi lahjoittajatutkimuksen tuloksista. Vierailijaesitykset muodostivat onnistuneen dialogin ja nostattivat hyvää keskustelua, jossa korostui yhdessä kehittämisen henki erityisesti toiminnan tulosten arvioinnin osalta.

Kilpailuun osallistuneiden raporttien taso oli hyvä. Suomen UNICEF voitti suurten yhdistysten ja säätiöiden sarjan. Kunniamaininta myönnettiin suurten sarjassa HelsinkiMissiolle ja Kirkon Ulkomaanavulle. Pienten yhdistysten ja säätiöiden sarjan voitti Hämeen Partiopiiri ja kunniamaininnan saivat Helsingin ensikoti ja Hankasalmen 4H-yhdistys. Kilpailu järjestettiin jo 12.:tta kertaa.

Kilpailun tarkoituksena on edistää keräys- ja julkisin varoin toimintaansa rahoittavien yhdistysten ja säätiöiden läpinäkyvää ja luottamusta herättävää raportointia. Arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2016 laaditut raportit.

Parhaat raportit tiivistävät olennaisen

PwC:n Partner Petter Lindeman alusti tilaisuuden ja kertoi raportoinnin kehittymisestä mm. seuraavaa: Raporttien sisältö kokonaisuutena täyttää hyvin lainsäädännölliset sisältövaatimukset. Raporttien ulkoasuun ja esittämistapaan on panostettu, ja parhaat raportit olivat helppolukuisia ja myös tiivistivät olennaisen. Kehitystä on tapahtunut erityisesti toiminnan kuvauksessa käytetyissä mittareissa. Pörssiyhtiöistä tuttu KPI- eli Key Performance Indicators -ajattelu, eli kriittisten menestystekijöiden esiin nostaminen ja mittaaminen on kolmannella sektorillakin yleistymässä ja soveltuu erittäin hyvin myös yhdistysten ja säätiöiden raportointiin.

Lisäksi on ilahduttavaa, että järjestön sisäisestä valvonnasta kerrotaan aikaisempaa enemmän. Ihannetapauksessa verkkoviestintä on nopeaa ja monipuolista sekä johdonmukaista vuosikertomuksen ja sen lukujen kanssa. Hyvä raportointi tukee yhdistyksen tai säätiön yleistä viestiä toiminnan tavoitteista ja aikaansaannoksista.

Sekä voittajien puheenvuoroissa että raadin puheenjohtajan Heikki Lehmuston puheenvuorossa todettiin, että vuosikertomuskokonaisuudelle on edelleen tarvetta. Kehityskohteiksi tunnistettiin edelleen toiminnan kuvauksen ja taloudellisen raportoinnin tietojen yhdistäminen. Voittajaehdokkaat onnistuivat tämän osalta jo erittäin hyvin.

Mitä raporttiin, mitä nettisivuille?

Raadin mukaan yleinen kehityskohde on kokonaisviestinnän kehittäminen siten, että vuosikertomus on pysyvä dokumentti, joka sisältää kaiken tarpeellisen informaation toiminnan tulosten ja taloudellisen tilan ymmärtämiseksi, mutta laajempi viestintä toiminnasta löytyy sujuvasti muista kanavista. Näin vuosikertomus säilyy riittävän kompaktina kokonaisuutena.

Vastuullisuusraportointia myös yhdistyksille ja säätiöille

Yhtenä painopistealueena tämän vuoden kilpailussa oli yhteiskuntavastuusta ja sen toteutumisesta kertominen. Tältä osin kehittämispotentiaalia on vielä paljon, etenkin kun monissa tapauksissa toiminnan yleishyödyllisen tarkoituksen kuvaamiseen saisi syvyyttä esimerkiksi henkilökuntaan, vapaaehtoisiin, kv-toimintaan ja toiminnan ympäristöjalanjälkeen liittyvästä kuvaamisesta.

Vastuullisuutta hahmotetaan yhä enemmän arvonluonnin kautta. Monilla yhtiöillä käytössä oleva arvonluontikuva sopisi hyvin myös yhdistysten ja säätiöiden raportteihin. Esimerkki arvonluontikuvasta löytyy esimerkiksi PwC Suomen yritysvastuukatsauksen sivulta 12.