PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteinen tavoite sitoo perheen ja bisneksen toisiinsa

Havahduin muutama vuosi sitten työssäni siihen, kuinka vähän aluksi ymmärsinkään avoimen kommunikaation ja yhteisen arvopohjan merkityksestä sukupolvenvaihdoksissa. Olin oikiksessa oppinut keskittymään sopimusjuridiikkaan.

Keskellä repiviä perintöriitoja ja riitojen seurauksena tapahtuvia yritysjärjestelyjä heräsin kysymään itseltäni, voisiko riitojen vuoksi rikkoutuneita perheyhtiöitä auttaa aiemmin? Ja voisinko minä auttaa omistajaperheitä löytämään yhteisen tahtotilan, selkeät roolit ja pelisäännöt omistukselle?  

30.1.2019 Kauppalehdestä  saimme lukea yli 90-vuotiaan Didrichsenin perheen omistajuuskriisin jälkeisestä onnistuneesta sukupolvenvaihdoksesta. ”Me emme riitele. Kolmas sukupolvi tulee tosi hyvin toimeen toistensa ja myös toisen sukupolven kanssa. Olemme sitoutuneita ja haluamme, että yritys on olemassa seuraaville sukupolville. Riitojen vaihe kesti vain hetken ja on pieni osa historiaamme”, summaa Jenny Didrichsen.

Yhtiö selvisi omistajuuskriisistä ulkopuolisella avulla, selkeyttämällä ja uusimalla yritysrakenteita ja sopimalla omistajien roolista sekä viestinnästä. Uudet omistajat on otettu mukaan työstämään yrityksen johdon kanssa strategiaa ja tulevaisuuden visiota. Hieno esimerkki siitä, kuinka omistajaperheellä on mahdollisuus uusiutua ja kasvaa omistajina, kun arkojakin asioita työstetään yhdessä, luottamus toisiin palautetaan ja haetaan yhteistä suuntaa.

Yhteisen tahtotilan ja itsetuntemuksen merkitys omistajille

Jokainen perhe ja jokainen perheyritys on erilainen. Kaikkia yrityksiä yhdistää kuitenkin yksi nimittäjä, nimittäin ihmiset – perhe ja tahto omistaa yhdessä. Kun omistajuuden keskiöön otetaan ihmiset ja yhteiset tavoitteet, saadaan juuri sitä mitä tavoitellaan.

PwC:n tekemien tutkimusten mukaan suomalaiset perheet ja omistajat tekevät selvästi kansainvälisiä kollegoitaan vähemmän kirjallisia omistamisen sääntöjä ja sopimuksia. Suomalaisille yksi tärkeimmistä perheyrityksen varallisuuden suojaamisen tavoista on osakassopimus. Maailmalla tehdään työtä huomattavasti enemmän perheen yhtenäisyyden, selkeiden omistamisen sääntöjen ja politiikkojen eteen, jotta vältettäisiin konflikteja, osattaisiin ennakoida ja pitää perhe yhtenäisenä.

Suuri osa ongelmista johtuu huonosta kommunikaatiosta ja väärinymmärryksistä. Mitä paremmin omistajat tuntevat itsensä, omat vahvuutensa ja tiedostavat myös muiden perheenjäsenten vahvuudet, sitä paremmin he suoriutuvat yhteistyöstä.

Perheyritystutkimuksemme mukaan puolet suomalaisista perheyritysomistajista aikoo siirtää yrityksen seuraajasukupolvelle, mutta vain 3 %:lla on selkeä seuraajasuunnitelma. Tervetuloa mukaan 12.2.2019 pidettävään Perheyritysiltaan, jossa Parmasuot kertovat Meconetin tarinan ja konkretisoivat kuinka he onnistuivat omistajastrategian työstössä ja sukupolvenvaihdoksessa. Ilmoittaudu mukaan Perheyritysiltaan täällä.  

 

PwC:llä veropartnerina toimiva kirjoittaja puhuu yhteisten arvojen ja hyvän kommunikaation tärkeydestä perheomisteisissa yrityksissä ennen sukupolvenvaihdosprojekteja. Hän auttaa perheitä löytämään yhteisen omistajuuden tahtotilan. 


 

Lataa opas perheyrityksille: Kuinka valmistautua sukupolvenvaihdokseen?