PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisöjen kokouksien järjestämistä koskeva poikkeuslaki annettu – uusi laki on voimassa 30.6.2022 asti

Koronaviruksen haittojen estämiseksi ja rajoittamiseksi on katsottu tarpeelliseksi säätää uusi määräaikainen laki, jolla poiketaan kokousjärjestelyjä koskevista osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain, yhdistyslain ja eräiden muiden yhteisölakien säännöksistä. Lain tarkoituksena on jatkaa keväällä 2020 ja uudestaan syksyllä 2020 säädetyn määräaikaisen lain säännösten voimassaoloa tietyin muutoksin. 

Tilaa PwC:n uutiskirje