PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhteisön tosiasialliset edunsaajat tunnistettava 1.1.2019 alkaen

Rahanpesusääntely on kokenut lukuisia muutoksia viime vuosien aikana. Vuoden 2019 alusta tulee jälleen voimaan uusia säännöksiä koskien yhteisöjen velvollisuutta ylläpitää ja rekisteröidä tosiasiallisia edunsaajiaan koskevat tiedot. Uudet määräykset asettavat velvoitteita kaikille yhteisöille ja säätiöille.