PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiön oman pääoman vahvistaminen

Mikäli osakeyhtiö on tehnyt tappiota pidemmän aikaa ja sen oman pääoman määrä on vähäinen, yhtiölle syntyy usein tarve vahvistaa tasettaan. Osakeyhtiölain mukaan yhtiön hallituksella on oman pääoman negatiivisuus havaitessaan velvollisuus viipymättä ilmoittaa oman pääoman menettämisestä kaupparekisteriin. Omaa pääomaa vahvistamalla yhtiö voi välttää osakepääoman menettämisestä aiheutuvan rekisteröintivelvollisuuden. Yhtiön oman pääoman vahvistamiseen on tarjolla useita vaihtoehtoisia toteutustapoja, joista yleisimmin käytettyjä keinoja ovat pääomalaina, osakeanti sekä muu pääomasijoitus kuten yhtiön velan konvertointi. Seuraavassa on käsitelty lyhyesti yhtiön negatiivisen oman pääoman rekisteröintivelvollisuutta sekä edellä mainittujen taseen eri vahvistamisvaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja.