PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiön omien osakkeiden hankkiminen

Yhtiön ostaessa vapaaehtoisilla kaupoilla omia osakkeitaan osakkeenomistajiltaan, on kyse osakeyhtiölain 15 luvun tarkoittamasta omien osakkeiden hankkimisesta. Tyypillisessä hankintatilanteessa yhtiö tarjoutuu ostamaan omia osakkeitaan. Hankkimisesta on kyse myös silloin, kun osakkeenomistaja tekee aloitteen osakkeiden tulemisesta yhtiön omistukseen, ja yhtiöllä on mahdollisuus valita, hyväksyykö se tarjouksen osakkeiden ostosta.