PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yhtiön omistajanvaihdokseen valmistautuminen yritysjärjestelyllä

Kun yhtiössä on suunnitteilla omistajanvaihdos, tulee usein harkittavaksi, onko yhtiön varallisuusrakenne tarkoituksenmukainen uuden omistajan kannalta. Yhtiön suuri varallisuus nostaa yrityksen arvoa ja näin ollen myös yhtiön kauppahintaa tai lahjoituksen arvoa. Varsinaiseen liiketoimintaan liittymätöntä varallisuutta on voinut kertyä vuosien kuluessa yhtiöön. Ennen kuin yhtiö myydään uudelle omistajalle tai yhtiössä toteutetaan sukupolvenvaihdos, yhtiön tasetta voidaan tarvittaessa keventää ja tätä kautta alentaa yhtiön käypää arvoa. Taseen keventäminen voidaan toteuttaa mm. eriyttämällä varsinainen liiketoiminta ja toisaalta liiketoimintaan liittymätön muu varallisuus, esim. kiinteistö- ja sijoitusvarallisuus, omiin yhtiöihinsä. Kun omistajaa vaihtava liiketoimintakokonaisuus on saatu eriytettyä omaan yhtiöönsä, uusi omistaja voi hankkia tämän yhtiön osakkeita halvemmalla kuin ennen järjestelyä. Lisäksi yhtiön operatiivisen toiminnan kannalta on saatettu havaita tarpeelliseksi yhtiössä harjoitettujen eri liiketoimintojen eriyttäminen toisistaan ja yhtiön varallisuus halutaan hajauttaa jatkoa varten toimintaan sopivimmiksi kokonaisuuksiksi. Yhtiön taseen keventäminen tai liiketoimintojen eriyttäminen ovat käyttökelpoisia keinoja yrityskaupan yhteydessä, sukupolvenvaihdosta toteutettaessa, sitoutettaessa henkilöstöä yhtiön osakkaiksi tai haettaessa potentiaalisia uusia sijoittajia yhtiöön.