PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yksityisten yritysten usko tulevaan muita vahvempi – varautuminen uhkiin vähäistä

Yksityiset yritykset uskovat tulevaisuuteen ja pitävät kasvuaan globaalia talouden kasvua varmempana. Tuore raportti herättää kuitenkin kysymyksen siitä, onko niissä osattu riittävästi varautua tulevaisuuden haasteisiin, kuten kyberuhkiin.

Yksityisomistuksessa olevilla yhtiöillä on nyt vauhti päällä. Ne uskovat muita vahvemmin tulevaan ja uskovat rekrytoivansa edellistä vuotta enemmän uutta henkilöstöä.

Valoisa käsitys selviää PwC:n CEO Survey -tutkimuksen pohjalta tehdystä raportista Private company view: Undaunted, but underprepared.

Raportti perustuu 781 yksityisesti omistetun yrityksen toimitusjohtajan haastatteluun. Mukana on 79 maata, myös Suomi.

Tutkituista yrityksistä 86 prosentissa uskotaan, että kasvu on nyt varmempaa kuin vuosi sitten. Kun tilannetta kysyttiin vuosi sitten, kasvuun uskoi 81 prosenttia.

Ensimmäistä kertaa viiteen vuoteen yksityisesti omistetuissa yrityksissä ollaan luottavaisempia kuin listatuissa yhtiöissä. Yli puolessa (55 %) yksityisesti omistetuissa ollaan palkkaamassa aiempaa enemmän ihmisiä, kun listatuissa yhtiöissä luku on alle puolet (48 %).

Omaan kasvuun ja nimenomaan omaan kansainväliseen kasvuun uskotaan myös suomalaisissa yksityisomisteisissa yrityksissä. Kasvuun kansainvälisesti uskotaan Suomessa jopa muita vankemmin, sanoo PwC:n partneri Marko Korkiakoski.

Suomalaiset suuntaavat maailmalle

Globaali talous sen sijaan pohdituttaa. Tutkimuksessa vain vajaa kolmannes (30 %) yksityisesti omistettujen yhtiöiden toimitusjohtajista uskoo globaaliin talouskasvuun seuraavan vuoden aikana. Vuotta aiemmin luku oli vielä pienempi, 28 prosenttia. Sen sijaan 2013–2014 optimismi oli yleisempää (43 % 2013, 37 % 2014).

Yleisistä näkemyksistä huolimatta suomalaiset mielivät maailmalle.

Suomalaiset uskaltavat hakea kasvua perinteisiä markkinoitamme, Ruotsia ja Saksaa, kauempaa.

Korkiakoski pohtii, että suomalaisten perheyritysten vauhtia todennäköisesti kirittää niiden nauttima arvostus.

Perheyrityksissä ajatellaan, että meidän pitää hoitaa kansantalous kuntoon – Suomi saadaan nousuun meidän avullamme.

Teknologia muuttaa omat markkinat

Monet haasteet ovat pysyneet samoina 20 viime vuosikymmenen aikana, toisin sanoen niin kauan kuin PwC on julkaissut CEO Survey -raporttiaan. Yksityiset yritykset kilpailevat parhaista talenteista ja uusista innovaatioista. Sääntely on niin ikään toimitusjohtajien haasteiden listalla.

Muutos yhä globaalimpaan bisnekseen herättää kysymyksiä. Etenkin perheyhtiöiden toimitusjohtajat ilmoittavat, että on aiempaa vaikeampaa tasapainotella avoimien globaalien markkinoiden sekä aiempaa sulkeutuneemmiksi muuttuvien kansallisten markkinoiden välillä. Tätä mieltä on 66 prosenttia perheyhtiöiden toimitusjohtajista, kun vastaava luku kaikilla tutkimuksessa mukana olleilla yksityisten yritysten toimitusjohtajilla on 57 prosenttia.

Teknologia muuttaa paitsi myytäviä tuotteita ja palveluja, myös tavat miten ja missä niitä myydään. Samaan aikaan on löydettävä uudet tavat löytää paras mahdollinen henkilöstö sekä johtaa heitä ja osata kommunikoida hyvin ja tehokkaasti.

74 prosenttia yksityisten yhtiöiden toimitusjohtajista on sitä mieltä, että teknologia muuttaa heidän markkinansa viiden seuraavan vuoden aikana.

Teknologian kiihtyvä vauhti huolettaa yksityisesti omistettuja yhtiöitä (68 %), samoin kuin kyberuhkat (59 %). Listatuissa yhtiöissä huoli on yleisempää, sillä vastaavat luvut ovat 74 % ja 65 %.

Niin listatuissa kuin yksityisissäkin yhtiöissä korostetaan datan yksityisyyden ja eettisyyden säilymisen välttämättömyyttä. Niiden menettämisen riskistä ovat eniten huolissaan listattujen yhtiöiden toimitusjohtajat (58 %). Kaikissa yksityisesti omistetuissa vastaava luku on 55 prosenttia ja perheyrityksissä 45 prosenttia.

Raportissa kysytään, ymmärretäänkö yksityisesti omistetuissa yhtiöissä riskit, joita esimerkiksi dataan liittyy.

PwC:n aluetoimistoverkostosta vastaava johtaja Mika Kaarisalo on huomannut, että merkittävä osa suomalaisista perheyrityksistä on vasta heräämässä kyberuhkiin varautumiseen. Yritykset voivat näin ollen olla hyvinkin haavoittuvaisia.

Kyberuhkista puhutaan kyllä, mutta konkreettiset toimet niiden torjumiseksi ovat vähäiset. Toiminnassa pitäisi kuitenkin huomioida myös kasvava regulaatio, kuten EU:n tietosuoja-asetus.

Työ kyberuhkiin varautumiseksi pitäisi aloittaa saman tien, Kaarisalo sanoo.

Ongelmanratkaisukyky arvostetuin

Sidosryhmien luottamuksen tärkeyttä painotetaan yhä yleisemmin. Kun vuonna 2002 vain 29 prosenttia toimitusjohtajista sanoi, että yleisön luottamuksen väheneminen on vakava uhka yrityksen kasvulle, nyt vastaava luku on 58 prosenttia.

Ainakin toistaiseksi toimitusjohtajat haluavat yhtiöihinsä taitoja, joita koneilla ei ole. Johto arvostaa ongelmanratkaisukykyä, johtamistaitoja, joustavuutta, luovuutta ja innovointia. Näiden jälkeen tulee digitaalisten taitojen arvostus.

Peräti 77 prosenttia vastaajista sanoo muuttaneensa henkilöstöstrategiaansa ainakin jonkin verran, jotta osaaminen vastaisi tulevaisuuden tarpeita.

Korkiakoski peräänkuuluttaa kasvuun uskovilta yksityisiltä yhtiöiltä nykyistä enemmän paneutumista toiminnan kehittämiseen, oli kyse sitten strategiasta ja sen käytäntöön panosta, henkilöstöpolitiikasta, kyberuhkiin varautumisesta tai myynnistä.

Globaalit markkinat valloitetaan vain ammattimaisella toiminnalla. Samalla varmistetaan, että yhtiö saa käyttöönsä ja pystyy pitämään parhaimmat talentit.

A private company view from the 20th CEO Survey

Lataa: A private company view from the 20th CEO Survey