PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yrittäjyyden kolmet kasvot: yrittäjyys asenteena on käyttämätön voimavara

Yrittäjyys mainitaan usein keskeisenä ratkaisuna tavoiteltaessa kasvua tai vaikkapa rakennettaessa joustavampaa työmarkkinaa tulevaisuuden tarpeisiin. Samalla on ollut hienoa nähdä miten yrittäjyyteen suhtaudutaan aiempaa positiivisemmin. Silti yrittäjyys nähdään usein liian yksipuolisesti.

Yrittäjyydestä puhuttaessa päällimmäiseksi keskustelun aiheiksi nousevat usein lainsäädännön ongelmat sekä yrittäjän elämän epävarmuus ja haasteet. Nämä ovat erittäin tärkeitä aiheita, joista pitääkin puhua ja ongelmia pitää ratkaista. Samalla jätämme kuitenkin käyttämättä suuren osan siitä positiivisesta voimavarasta, jonka yrittäjyys ja erityisesti yrittäjämäiset ajattelu- ja toimintamallit voivat antaa missä tahansa ympäristössä.

Kaikki ihmiset ovat yrittäjiä
-Muhammad Yunus, nobelisti

Yrittäjyys ei ole sidottu tiettyyn juridiseen yritysmuotoon, vaan se on asenne elämään, työntekoon, itsensä kehittämiseen ja toimimiseen muiden kanssa. Erilaisia yrittäjyyden muotoja voisi hahmottaa esimerkiksi näillä kolmella seuraavalla tavalla.

1. Yrittäjyys elämäntapana: “Olen oman itseni pomo”

Yrittäjyydestä puhuttaessa viitataan usein nimenomaan henkilöihin, joille se on elämäntapa. Se on ymmärrettävää, sillä suurin osa nykyisistä yrittäjistä kuulunee tähän ryhmään (esim. Sitoutujat EK:n tutkimuksessa). Skypen perustajan Niklas Zennströmin sanoin: “Yrittäjänä oleminen ei ole työ, vaan elämäntapa”.

Media kertoo mielellään sarjayrittäjien (esim. Elon Musk tai Richard Branson) tarinoita siitä, kuinka he ovat muuttaneet maailmaa yrittäjyyden kautta. Nämä tarinat menestyksestä, mutta myös yrittäjien epäonnistumisista, ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä varsinkin uusien yrittäjien kannalta.

Yrittäjyys elämäntapana antaa suuren vapauden tehdä omia valintoja, mutta samalla se voi olla myös vaativaa ja riskialtista. Monelle tällainen ajatus täydellisestä antautumisesta yrittäjyydelle tuntuu vieraalta ja saa toteamaan, että “yrittäjyys ei ole minua varten”. Onneksi yrittäjyydessä on muitakin vaihtoehtoja.

2. Yrittäjyys työkaluna: “Yrittäjyys antaa minulle mahdollisuuden toteuttaa itseäni”

Olen viime vuosina saanut työskennellä satojen startup-yrittäjien kanssa ympäri maailmaa. Monelle heistä yrittäjyys on elämäntapa, mutta suurelle osalle se on nimenomaan työkalu. Yrittäjyys on väline, jonka avulla voi toteuttaa oman visionsa, muuttaa maailmaa tai vaikkapa hakea uusia kokemuksia.

Puhuessaan opiskelijoille kodin älylaitteita valmistavan Nestin perustaja Matt Rogers kiteytti ajatuksen yrittäjyydestä hyvin sanoessaan “En koskaan halunnut olla yrittäjä. Halusin vain rakentaa tuotteita, joita on helppo käyttää”. Yrittäjyys ei välttämättä ole koko elämän kestävä valinta, vaan yhtä hyvin työkaluksi voi myöhemmin valikoitua vaikkapa palkkatyö. Näin kävi myös Nestin Rogersille, jonka yrityksen Google osti joitakin vuosia sitten.

3. Yrittäjyys asenteena: “Olen oman elämäni yrittäjä”

Linkedinin perustaja Reid Hoffman puhuu kirjassaan “The Start-Up of You” yrittäjyydestä asenteena. Michael Bloomberg kuvaa asennetta näin: “Yrittämisessä ei oikeastaan ole kysymys liiketoiminnan käynnistämisestä. Enemmänkin se on tapa katsoa maailmaa: mahdollisuuksien näkemisessä haasteiden sijaan sekä riskien ottamista kun muut menevät suojaan.”

Ajatus oman elämän, tekemisen ja kehittymisen omistajuudesta on asenteen ytimessä. Aiempien sukupolvien elinikäisiä työpaikkoja harvalla enää tulee olemaan, joten useimmille ajattelu on myös välttämättömyys. Ensisijaisesti kysymys on kuitenkin mahdollisuudesta ottaa oma elämä paremmin omaan kontrolliin. Tukimekanismeja ja muiden apua tarvitaan aina, mutta yrittäjämäisen asenteen kautta voi saada aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ja onnistumisia.

Yrittäjyys on asenne, voimavara ja muutosvoima

Yritysmuodosta riippumatta yrittäjämäinen asennoituminen kaikkeen tekemiseen voi olla huomattava voimavara. Minulla oli muutama vuosi sitten mahdollisuus olla auttamassa yli neljää sataa entistä microsoftilaista ja nokialaista tutustumaan yrittäjyyteen ja rakentamaan itselle uutta uraa yrittäjyyden ajatusten avulla. Toisille se tarkoitti oman yrityksen perustamista ja toisille oman osaamisen ja joskus jopa elämänasenteen katsomista yrittäjämäisten ajatusmallien kautta.

Kaikkien ei tarvitse eikä edes kannata perustaa omaa yritystä. Meille kaikille kuitenkin tekee hyvää miettiä omaa osaamista ja esim. roolia työyhteisössä yrittäjämäisen asenteen kautta. Miten minun pitää kehittää itseäni? Tai miten pidän huolta, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun tai tuotteen, vaikka se ei suoranaisesti olisikaan omalla vastuullani? Samoin yritysten tulisi antaa tilaa ihmisten luontaiselle yrittäjyydelle. Se vaatii uudenlaista johtajuutta ja toimintamalleja. Tällainen yksilöiden ja organisaation yrittäjämäinen joustavuus antaa hyvän pohjan muutokselle ja muutostilanteiden hyödyntämiselle.

Tarvitsemme tulevaisuudessa lisää oman elämänsä yrittäjiä. Ihmisiä, jotka yrittäjämäisesti oppivat jatkuvasti uutta ja hakevat tuoreita ratkaisuja riippumatta siitä, ovatko he opiskelijoita, valtion työntekijöitä, startup-yrittäjiä tai töissä vaikkapa suuressa pörssiyrityksessä. Elämme sekä yksilöinä että yrityksinä nopeassa muutoksessa, joka usein koetaan epävarmuutena. Yrittäjä näkee muutoksen mahdollisuutena oppia, kehittyä ja rakentaa uutta arvoa niin itselleen kuin ympäröivälle yhteisölleenkin.