PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yrityskaupan vastuiden varalle otettuun vakuutukseen liittyvä vakuutusmaksu ei ollut verotuksessa vähennyskelpoinen vuosikuluna

Tapauksessa KHO 2020:152 yhtiö oli ostanut kohdeyhtiön osakekannan. Ostaja oli ottanut niin sanotun Warranty & Indemnity -vakuutuksen, joka koski kohdeyhtiön osakkeiden myyjien vakuutuksia sekä erityisiä vastuita. Yhtiö esitti, että vakuutuksesta aiheutuneet kulut tulisi ymmärtää EVL 7 §:n mukaisiksi vuosikuluna vähennyskelpoisiksi menoiksi.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi yhtiön valituksen ja pysytti keskusverolautakunnan päätöksen (KVL 62/2019) viitaten siinä esitettyihin perusteluihin. Keskusverolautakunta oli pitänyt olennaisena vakuutuksen kohteen lisäksi sitä, että vakuutus astui voimaan kaupantekopäivänä ja vakuutusta oli käsitelty kauppasopimuksessa. Näillä perusteilla vakuutuksesta aiheutunut vakuutusmaksu katsottiin olevan ”sillä tavoin läheisesti osakkeiden hankintaan liittyvä meno, että se tulee lukea verotuksessa elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitettuun osakkeiden hankintamenoon.”

Näin ollen vakuutusmaksusta aiheutunutta menoerää ei pidetty vähennyskelpoisena vuosikuluna yhtiön verotuksessa.