PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Poliittinen sopimus yritysvastuudirektiivistä EU:ssa

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa (trilogi) on saavutettu poliittinen sopimus yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta (yritysvastuudirektiivi eli CSDDD).