PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Yt-laki muuttui – tiedetäänkö yrityksessäsi, mitä käytännön toimia tästä seuraa?

Uusi yhteistoimintalaki tuli voimaan 1.1.2022. Lain kokonaisuudistuksen tavoitteena oli selkiyttää lakia ja kehittää vuoropuhelua yrityksen ja henkilöstön välillä. Merkittävimpiä muutoksia lakiuudistuksessa olivatkin jatkuvan vuoropuhelun tuominen työpaikoille sekä sen yhteydessä laadittava henkilöstön kehittämissuunnitelma. Jatkuvaa vuoropuhelua tulee alkaa käydä työpaikoilla jo tämän vuoden aikana. Kehittämissuunnitelmat tulee olla laadittuna 31.12.2022 mennessä. Alla on esitelty näiden sisältöä lain kokonaisuudistuksen hallituksen esityksen (HE 159/2021 vp) pohjalta.

Businessman using a digital tablet at his desk in a modern office