PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Aiheuttaako verkkokaupan geoblokkaus huolta tietosuojasta?

Geoblokkauksen eli maantieteellisten rajoitusten käyttö verkkokaupassa samoin kuin digitaalisten palveluiden ja sisällön tarjonnassa on varsin yleistä EU:n sisämarkkinoilla. Yritykset rajoittavat sähköistä liiketoimintaansa maantieteellisin perustein kaikkialla Euroopassa esimerkiksi siitä syystä, että tavaroiden toimittaminen ulkomaille olisi kallista. Vuonna 2015 Euroopan komissio käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena on edistää digitaalista kaupankäyntiä sisämarkkinoilla. Eräs hankkeen kulmakivistä on asetus, joka kieltää maantieteellisiin rajoihin perustuvat perusteettomat aluerajoitukset. Niin kutsuttu geoblokkausasetus (EU 2018/302) astui voimaan 23.3.2018 ja sen soveltaminen alkoi joulukuussa 2018.