PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
24.04.2017|

Antaessaan saa

Jokainen Suomen PwC:n työntekijä saa käyttää vuodessa yhden työpäivän vapaaehtoistyöhön. Suunnittelemme parhaillaan oman joukkueeni eli Sustainability & Climate change -tiimin päivää. Työntäyteisen talven jälkeen tuntuu hyvältä ajatukselta tehdä jotain ihan muuta kuin mihin työpäivämme tavallisesti käytämme. Tärkein asia on kuitenkin se, että koemme tällä vapaaehtoisella työpanoksellamme olevan merkitystä kohteellemme.

Toki normaali arkinen työmmekin sisältää vaikutuksia kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Teemmepä sitten yritysvastuuseen liittyvää neuvontaa tai raportoitujen tietojen varmennusta, tiedämme vaikuttavamme laajemminkin yhteiskuntaan ja ympäristöön. Siinä suhteessa koemme olevamme onnekkaita, että työllämme on myönteisiä vaikutuksia sekä suoraan että välillisesti.

Merkityksellisyyden kokeminen jokapäiväisessä työssä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys monen asiantuntijan työtehtävien sirpaloiduttua kapeiksi ja syvää asiantuntemusta vaativiksi tehtäviksi. Laajemman kontekstin hahmottaminen ja sitä kautta merkittävyyden löytäminen voi olla tällöin hankalaa.

Merkitysten metsästys ja tarpeellisuuden tunteminen saattavat olla yksi syy vapaaehtoistyön suosioon. Teimme noin vuosi sitten PwC:llä kyselyn siitä, kuinka suuressa määrin henkilökuntamme toivoo työnantajan järjestävän tähän mahdollisuuksia.

Prosenttiosuudet olivat yllättävän korkeita. Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia oli sitä mieltä, että PwC Suomen pitäisi tehdä vapaaehtoistyötä, ja 86 prosenttia kertoi olevansa valmis osallistumaan siihen.

Moni meistä jo käyttää viikoittain omaa vapaa-aikaansa auttaakseen vanhuksia, nuoria, lapsia – kuka mitäkin tahoa. Uutta on se, että työnantajamme on nyt tukemassa vapaaehtoistyöhön osallistumista osana omaa yritysvastuutamme ja rooliamme yhteiskunnan merkittävien ongelmien ratkaisijana.

Antamalla jotain takaisin yhteisöille vapaaehtoistyönä saamme samalla jotain myös itsellemme. Uskomme siihen, että avaamalla silmämme näkemään laajemmalle ja ehkä myös syvemmälle yhteiskunnan eri osa-alueille kasvatamme omaa ymmärrystämme ja muitakin taitoja kuin arkisessa työssämme tarvittavia. Tämä puolestaan auttaa ymmärtämään kokonaisvaltaisesti myös asiakkaittemme haasteita ja tukee sillä tavoin kestävien ratkaisujen löytämisessä.

PwC on asiantuntijaorganisaatio, jonka menestys riippuu sen osaajista. Haluamme pitää heistä kiinni mutta tarvitsemme myös uusia kykyjä joukkoomme. Uskomme PwC:n yritysvastuulla olevan oma osuutensa siinä, että meille töihin tulevat voivat kokea merkityksellisyyttä osana työpäiväänsä. Vapaaehtoistyöhön osallistuminen on yksi muoto yritysvastuutamme.

Muutaman viikon kuluttua tiimimme jättää toimiston puoleksi päiväksi ja lähtee tekemään jotakin ihan muuta kuin tavallisesti. Jo tämän suunnittelu tuntuu virkistävän erilaiselta. Mitä sitten itse toteutus tuokaan tullessaan, sen näemme toukokuussa. Bonuksena on, että antaessaan saa itsekin.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.