PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvo pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien perustana

Yksi yrityksen tärkeimmistä tehtävistä on tuottaa osakkeenomistajille arvoa pitkällä aikavälillä. Pitkän aikavälin arvo kulkee käsi kädessä muiden sidosryhmien tarpeiden kanssa, vaikka lyhyellä aikavälillä johtajat joutuvat tekemään päätöksiä, jotka saattavat suosia yksittäistä sidosryhmää. Tärkeintä päätöksentekotilanteessa on miettiä, mikä on järkevintä yrityksen pitkän aikavälin arvoon peilaten. Kun yrityksen terveys on hyvällä pohjalla, pystyy se tuottamaan arvoa myös muille sidosryhmille.