PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS valokeilassa – Arvonalentumistestauksen sudenkuopat

Mistä on kysymys? IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen -standardi koskee lähes kaikkia aineellisia ja aineettomia omaisuuseriä. Se on myös yleinen aihealue tilinpäätösvalvojien valvonnassa ja havainnoissa. Vaikka aihetta koskeva IFRS-ohjeistus ei ole viime vuosina muuttunut, maailmantalouden ja geopolitiikan epävarmuus, korkea inflaatio (vaikuttaen mm. tuottoihin, kuluihin ja investointeihin), kohonneet korot ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet ovat asioita, jotka tulee ottaa huomioon, kun arvioidaan, onko olemassa viitteitä jonkun omaisuuserän arvon alentumisesta ja kun suoritetaan arvonalentumistestausta.