PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvonlisäverolakiin ehdotetaan väliaikaista muutosta, jolla koronaviruksen kotitestien myynti vapautetaan arvonlisäverosta

Hallitus on antanut 20.11.2021 esityksen HE 233/2021 vp, jolla on tarkoitus väliaikaisesti vapauttaa itse suoritettavien COVID-19:n kotitestien myynti arvonlisäverosta.

Medical waste on the beach,covid 19

Kotitestien verovapautuksella on tarkoitus laskea itse suoritettavien COVID-19:n kotitestien hintoja ja helpottaa koronavirustartuntojen nopeampaa testausta. Vapautus koskisi sekä kotimaan myyntejä että ulkomailta tapahtuvia hankintoja. Kyse on niin sanotusta nollaverokannan alaisesta toiminnasta, eli kotitestien myyjällä on vähennysoikeus nollaverokannan alaisiin myynteihin kohdistuvien hankintojen arvonlisäveroista.

Hallituksen esityksen mukaan verovapautusta sovellettaisiin itse suoritettavassa testauksessa käytettävien in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden kotimaiseen myyntiin, yhteisöhankintaan ja maahantuontiin siitä riippumatta, kenelle myynti kotimaassa tapahtuu taikka kuka tekee hankinnan ulkomailta. Laissa tarkoitetut, itse suoritettavassa testauksessa käytettävät testit on määritelty laissa eräistä EU-direktiiveissä säädetyistä lääkinnällisistä laitteista (629/2010).

 5 §:n 1 mom. 4 k): in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on tarkoittanut muun kuin terveydenhuollon ammattihenkilön käyttöön

Verottomana voidaan siten myydä tällaiset kotitestit paitsi kuluttajille, myös esimerkiksi yrityksille tai koulutuksen järjestäjille niiden luovuttaessa testejä työntekijöilleen tai opiskelijoille. B2B-kaupassa myynnistä tulee antaa lasku.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022, ja se olisi voimassa 31.12.2022 saakka, mutta voimassaoloa voidaan tarkastella uudelleen tilanteen kehittyessä.