PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille

Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodiin tehdyt muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin, mutta koodiin on tehty myös eräitä muita muutoksia.

Koodiehdotuksen keskeisimmät muutokset koskevat palkitsemisen raportointia sekä tarkastusvaliokuntaa ja lähipiiritoimia koskevia suosituksia.

Palkitsemisen raportointi

  • Nykyinen palkka- ja palkkioselvitys korvautuu yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikalla ja palkitsemisraportilla, joita täydentävät yhtiön internetsivuilla antamat tiedot.
  • Johtoryhmän palkitsemista koskevat tiedot annetaan jatkossa yhtiön internetsivuilla.
  • Palkitsemisen raportointiosioon on laadittu tarkistuslista raportointivelvoitteiden selkeyttämiseksi.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokuntaa koskevaa suositusta on täsmennetty vastaamaan voimassaolevaa lainsäädäntöä, erityisesti tilintarkastusta koskien.

Lähipiiritoimia koskevat suositukset

Kaikilta pörssiyhtiöiltä edellytetään jatkossa lähipiiritoimien seurannan ja arvioinnin periaatteiden määrittelyä ja selostamista.

 

Uuden hallinnointikoodin ehdotetaan tulevan voimaan 1.1.2020. Pörssiyhtiöt ja muut tahot voivat antaa palautetta julkaistusta ehdotuksesta sekä ottaa kantaa ehdotettuun julkaisuaikatauluun 5.8.2019 asti. Vapaamuotoisen palautteen voi antaa sähköpostitse osoitteeseen info@cgfinland.fi.

Seuraamme hallinnointikoodin kehitystyötä ja tiedotamme työn etenemisestä.