PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvopaperimarkkinayhdistys on julkaissut ehdotuksensa päivitetyksi hallinnointikoodiksi pörssiyhtiöille

Uusi hallinnointikoodi korvaa nykyisen vuonna 2015 annetun Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin. Koodiin tehdyt muutokset perustuvat pääosin osakkeenomistajien oikeudet -muutosdirektiivistä aiheutuviin uusiin osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalain velvoitteisiin, mutta koodiin on tehty myös eräitä muita muutoksia.