PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
10.12.2018|

Arvot piirtävät pelikentän rajat

Totuus, hyvyys, kauneus olivat antiikin ajan filosofien arvotutkiskelujen kohteena.

Ne saattavat tuntua tänä päivänä yleviltä asioilta, joilla ei ole paljoakaan tekemistä liiketoiminnan kanssa. Johtamisessa tavallisempaa on keskittyä yhteisesti sovittuihin työpaikan arvoihin sekä niiden toteutumiseen arjessa. Myös siinä tapauksessa puhumme merkittävistä, mutta paljon konkreettisemmista asioista kuin antiikin aikana. Silti arvot käsitteenä saattavat tuntua hankalalta johdettavalta, ja niistä puhuminen pehmeältä touhulta.

Arvo tarkoittaa käsitystä tavoiteltavasta ja hyvästä asiasta, jolloin on mielekästä puhua siitä, että työpaikalla olisi tärkeää olla kaikilla melko lailla sama käsitys hyvästä ja tavoittelemisen arvoisesta. Varmaan kaikissa osakeyhtiöissä yksi – jo osakeyhtiölaissakin määritelty yhteinen tavoite – on taloudellisen lisäarvon tavoittelu. Sitä ei yleensä mielletä sellaiseksi arvoksi, josta puhutaan arvojohtamisen yhteydessä. Se ei kuitenkaan ole ristiriidassa arvojohtamisen kanssa, totesimme PwC:n toimitusjohtaja Mikko Niemisen kanssa käydyssä keskustelussa. Tässä siitä muutama pääkohta.

1. Monet pehmeinä pidetyistä arvoista ovat tärkeitä liiketoiminnan menestykselle

Vastuulliseen johtamiseen kuuluu se, että mietitään taloudellistakin tulosta. Mutta kun sitä tavoitellaan, arvot luovat raamit työn tekemiselle. Lisäksi oman arvopohjan kanssa yhtenevät työpaikan arvot tuovat ihmisille heidän kaipaamaansa työn merkityksellisyyttä. Monet uutta työpaikkaa harkitsevat haluavat sitoutua tietynlaiseen arvomaailmaan eivätkä tahtoisi työskennellä organisaatiossa, joka ei vastaa heidän odotuksiaan. Jollei yhtiö saa houkuteltua ja pidettyä haluamiaan osaajia, ei myöskään liiketoiminnalle ole olemassa parhaita edellytyksiä.

2. Mikko Niemiselle oman yhtiön arvoista tärkein on ’välitä’

Hän korostaa sitä, että meillä kaikilla on perustarpeena se, että koemme meistä välitettävän. Välittäminen on hyvin voimakas sana, ja myös sitä kautta se on tärkeä arvo. Samalla tunteella, sillä että välitetään, on merkitystä paitsi henkilöstölle myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneillemme. Vasta sen jälkeen, kun osapuolet tuntevat olonsa turvalliseksi ja kokevat toisen välittävän, päästään toteuttamaan muita arvoja. Jokaisen on voitava olla oma itsensä, ja jotta se voisi tapahtua, täytyy tuntea olevansa arvostavassa ja välittävässä ympäristössä. Tämä puolestaan edistää monimuotoisuuden toteutumista työpaikalla, jolle se voi tuottaa kiinnostavia ratkaisuja.

3. On toivottavaa, että henkilökohtaiset arvot ja työpaikan arvot ovat lähellä toisiaan

Mikko toi esille mahdottomana tilanteena sen, että työnantaja ensin päättäisi arvoista ja sitten alkaisi jalkauttaa niitä. Arvot on luotava yhdessä henkilöstön kanssa, vaikka se veisi aikaa ja olisi vähän työläämpää kuin arvojen luominen kulmahuoneessa pienellä porukalla. Kun PwC muutama vuosi sitten uudisti arvonsa, kysyttiin sitä varten kaikilta ketjun silloin noin 190 000:lta työntekijältä, mikä heille henkilökohtaisesti on tärkeää. Vastauksia saatiin 131 700, joista sitten muotoutui viiden keskeisen arvon joukko. Kun arvot on tuotettu alhaalta ylöspäin lähtevällä työskentelyotteella, on niiden käytäntöön vieminen jo puoliksi tehty.

4. Todelliset arvot paljastuvat siinä, miten johto reagoi niistä poikkeamiseen

Puhuimme Mikon kanssa myös siitä, miten tärkeää on huomata arvojen vastainen toiminta ja reagoida siihen. Tilanteet, joissa arvoja ei ole noudatettu, eivät yleensä ole helpoimmasta päästä, mutta sellaista johtaminen on: välillä on tehtävä päätöksiä haasteellisissakin tilanteissa. Muu henkilöstö seuraa sitä, saako joku organisaatiossa toimia vastoin arvoja ja vetää tästä omat johtopäätöksensä todellisista arvoista.

5. Johtajan on tärkeää tuntea omat arvonsa ja reagoimisensa

Sanalla sanoen, johtajan on oltava sinut itsensä kanssa. Silloin ymmärtää omat tuntemuksensa ja reaktionsa eri tilanteissa ja pystyy tekemään parempia päätöksiä.

Jos omat arvostukset sattuvat yksiin työpaikalla toteutettavien arvojen kanssa, kokee henkilö siinä tilanteessa tarkoituksellisuutta ja merkityksellisyyttä. Tätä moni nykyisin toivoo omasta työstään löytävänsä. Arvot ovat kuin kompassi, josta tarvittaessa voi tarkistaa suunnan, tai kuten Mikko asian hyvin kiteytti: ”Arvot piirtävät pelikentän rajat.”

Sustiskahvit löydät myös iTunesista ja Spotifysta!

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.