PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Arvot – väliä vai ei?

Arvoista puhuttaessa viesti on usein sama: parhaiten menestyvät firmat ovat vahvasti arvopohjalta johdettuja. Vielä viisi vuotta sitten olin hieman skeptinen tälle väittämälle. Nykyään uskon siihen. Mikä muutti käsitystäni? Avaan taustaksi hieman yhtiömme PwC:n matkaa arvojen kautta johtamiseen.

Suomen PwC on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana noin 500 työntekijän firmasta yli 1 000 hengen yhtiöksi. Tänä aikana myös palvelukirjomme on laajentunut, ja meillä työskentelee ihmisiä mitä erilaisemmilla taustoilla ja kokemuksilla erilaisista maa- ja yrityskulttuureista. Yhtiömme monimuotoisuuden kasvaessa keskusteluihin alkoi tulla aiempaa enemmän erilaisia näkökulmia. Monimuotoisuus siis rikastutti keskustelua. Samaan aikaan havaitsimme myös erilaisten arvojen ja toimintatapojen yhteentörmäyksiä.

Erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamiseen onkin tarvittu aiempaa selvempää yhtenäistä näkemystä. Mikä on se, mikä sitoo meidät yhteen? Miten meillä toimitaan? Mitkä ovat yhteiset arvomme?

Kohti arvopohjaista johtamista

Uudistimme muutama vuosi sitten yhteiset johtamisen pelisääntömme, miten johdamme PwC:llä. Meidän kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa käytännössä kaikki työntekijämme ovat johtajia. Meillä ei tarvitse olla töissä kuin muutamia viikkoja, niin huomaa olevansa ohjaamassa nuoremman kollegan tai harjoittelijan työtä asiakasprojekteissa.

Mielestäni juuri tämä arkinen johtaminen asiakastiimeissä on sitä tärkeintä johtamista.

Jos johtaminen tällä tasolla onnistuu ja kehittyy positiivisesti, on sillä huima vaikutus henkilöstön tyytyväisyyteen, viihtyvyyteen ja työpäiväkokemukseen.

Loimme nämä johtamisen säännöt työntekijöidemme kanssa samalla kun lanseerasimme valmennuksen nimeltä Innostava valmentaja. Näen näiden periaatteiden liittyvän keskeisesti arvoihin, koska ne ohjaavat jokapäiväistä toimintaamme arjessa. Saimme pelisäännöistä tärkeän alustuksen laajemmalle arvokeskustelulle.

Uudistetut arvot

Vaikka olemmekin suomalaisten osakkaiden omistaja yhtiö, olemme tiivis osa globaalia PwC-ketjua, jossa työskentelee yli 236 000 ihmistä 158 maassa. PwC-ketjulla on luonnollisesti ollut arvot jo pitkään, mutta niiden implementointi ja toteuttaminen on ollut kiinni jokaisen maan omasta johdosta. Arvojen jalkauttaminen ja niistä puhuminen oli kuitenkin meillä täällä Suomessa jäänyt uuden brändin ja strategian varjoon, kunnes ketju päätti uudistaa arvot pari vuotta sitten.

Koko PwC:n henkilöstö pääsi osallistumaan arvojen uudistamisprosessiin. Suomen PwC:ltä yli 500 henkeä ja koko PwC-ketjusta 132 000 asiantuntijaa vastasi ketjun arvokyselyyn, jossa haettiin näkemystä siitä, mitä asioita ihmiset pitävät tärkeänä nyt ja tulevaisuudessa.

Saimme prosessin jälkeen PwC:lle päivitetyt arvot. Ne ovat Act with integrity (Toimi suoraselkäisesti), Make a difference (Vaikuta), Care (Välitä), Work together (Tee yhteistyötä) ja Reimagine the possible (Haasta ajattelusi). (Henkilökuntamme osallistui myös arvojen kääntämiseen suomeksi.)

Uudet arvot ovat kokoelma PwC:n menestyksellistä historiaa, nykyistä toimintaamme ja tahtotilaamme siitä, miten haluamme PwC:tä ja toimintaamme ohjata kaikkien sidosryhmiemme hyväksi.

Vain toimintaa ohjaavilla arvoilla on todella merkitystä

Aloimme puhua laajasti päivitetyistä arvoistamme keväällä 2017. Olemme viestineet arvoista koko PwC:n tasolla, luonnollisesti minä ja johtoryhmämme jäsenet etunenässä, kaikkia mahdollisia viestintäkanavia käyttäen. Olemme keskustelleet arvoista ryhmissä sekä pohtineet arvojen merkitystä yksittäisen PwC:läisen arjen ja toiminnan kannalta. Arvoilla on merkitystä vain jos ne muuttavat ja ohjaavat yksittäisten henkilöiden käyttäytymistä ja tekemistä jokapäiväisessä työskentelyssä.

Vaikka olin lukenut paljon arvopohjaisesta johtamisesta, olen ollut positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon rakentavaa palautetta keskustelut arvoista ja niiden merkityksestä ovat saaneet aikaan.

Olemmeko me nyt sitten isosti arvojohdettu yhtiö? Emme. Mutta olemme vahvasti oikealla ja hyvällä tiellä yhtiöksi, jossa arvoilla on iso merkitys.

Tämä näkyy lukuisina keskusteluina näiden asioiden ympärillä ja tilanteissa, jolloin on pohdittu, oliko jonkun toiminta talon sisällä tai asiakkaiden kanssa arvojemme mukaista vai ei. On hienoa, että näistä asioista keskustellaan ja kaikkien meidän toimintaamme arvioidaan nyt viime kädessä arvojemme kautta.

Mitä oppeja haluan matkastamme jakaa?

  •  Johto näyttää esimerkkiä. Jos ylin johto ei ole täysin sitoutunut arvopohjaiseen johtamiseen, ei siitä puhumista kannata edes aloittaa.
  • Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Se, että arvot ovat roikkuneet seinätaulussa jo vuosia ilman käytännön merkitystä, ei ole hyvä syy olla käärimättä hihoja ja ryhtymättä toimeen niiden viemiseksi ihmisten arkeen.
  • Aloita arvoista puhuminen mahdollisimman pian ja rohkeasti. Näistä keskusteluista voi seurata pidemmällä aikavälillä vain positiivisia asioita, vaikka keskustelut nostaisivat esille aiemmin vaiettuja vaikeita asioita.
  • Arvoista puhumisen pitää näkyä myös käytännössä. Ole valmis lunastamaan puheet toimintana.
  • Osallista kaikki mukaan keskusteluun. Arvoja ei voi synnyttää eikä niitä saa elämään kammiosta johdettuna.
  • Vie keskustelut yksilön ja arjen tasolle. Muu on sanahelinää.
  • Jalkauta arvot yhtiön kaikkeen toimintaan ja prosesseihin (esim. rekrytointiprosessi, perehdyttäminen ja palautekeskustelut).
  • Toista, toista, toista ja kertaa.
  • Ja viimeinen ja yksi tärkeimmistä: Puutu välittömästi arvojen vastaiseen toimintaan.