PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
15.03.2018|

Askarruttaako tullausarvo?

Komissio on julkaissut verkkosivuillaan julkisen kuulemisen sitovan tullausarvotiedon tarpeellisuudesta ja talouden toimijoiden kiinnostuksesta sitovaa tullausarvotietoa kohtaan. Kuulemisella on tarkoitus selvittää myös tullausarvotiedon laajuutta eli identifioida ne tullausarvon elementit, mitkä sitovan tullausarvotiedon tulisi sisältää.

Kuuleminen on suunnattu talouden toimijoille ja maahantuojille sekä muille vastaaville tahoille. Kuuleminen tapahtuu komission verkkosivuilla julkaistuun kyselyyn vastaamalla. Kysely on nimeltään Exploratory Public Consultation on the establishment in the EU of Decisions relating to binding information in the field of customs valuation ja vastaaminen on mahdollista kaikilla unionin virallisilla kielillä.

Tullausarvon ilmoittaminen siirtohinnoittelutilanteissa on ollut keskustelun kohteena sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin antoi 20.12.2017 asiaan liittyvän tuomion C-529/16, Hamamatsu. Sitova tullausarvotieto ei ole vielä käytössä EU:ssa, mutta Maailman kauppajärjestö (WTO) suosittelee jäseniään ottamaan käyttöön sitovan tiedon myös tullausarvosta. Viime aikoina sitovan tullausarvotiedon on ottanut käyttöön muun muassa Kiinan tullihallinto 1.2.2018 lähtien.