PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Coachingin hyödyntäminen oman kehittymisen tukena

Minua pyydettiin erääseen valmennusohjelmaan jakamaan ajatuksiani ja kokemuksiani coachingin hyödyntämisestä yritysjohtajan näkökulmasta. Monesti paras tapa jäsentää ajatuksia on kirjoittaa ne paperille.

Mikko Nieminen

Käytän sanaa coaching (katso coachingin virallisempi määritelmä esim. täältä) varsin laveasti. Itselleni kyse on ollut oman kasvun edistämisestä ja oppimisesta sekä valmennuksen hakemisesta oman yhtiön sisäisiltä tai ulkopuolisilta ammattilaisilta.

Coachingin hyödyntäminen omassa oppimisessa ja kasvussa on ollut minulle aina yksi luontainen tapa muiden joukossa. Kun mietin taaksepäin omaa, hieman yli 20 vuoden uraani työelämässä, tulee mieleeni ainakin seuraavia vaiheita, joissa olen hyödyntänyt coachingia itseni kehittämisen nopeuttamisessa ja oman urani eteenpäin viemisessä.

Uran alkuvaihe – esimiehelle toiveista kertominen

Uran alkuvaiheessa sain parasta oppia yhtiöni vanhemmilta tieteenharjoittajilta. Käytännössä tämä tarkoitti työn tekemistä yhdessä kokeneempien kollegojen kanssa, heiltä oppien ja rohkeasti uusia ideoita projekteihin tuoden. Muistan urani varrelta useampiakin ihan keskeisiä henkilöitä, jotka ovat jakaneet minulle oppiaan niin ammatillisen substanssin, asiakassuhteen hoitamisen kuin tiimien johtamisen osalta.

Keskeistä näissä tilanteissa on ollut molemmin puoleinen luottamus siihen, että minä nuorena asiantuntijana hoidan minun vastuulleni annetut tehtävät itsenäisestä ja toisaalta se, että apua, tukea ja valmennusta on ollut aina saatavilla kokeneemmilta, kun sille olen kokenut tarvetta. Tärkeää on ollut myös se avoimuus, miten olen omista ammatillisista toiveistani lähiesimiehilleni kertonut – että esimies tietää, mitä haluan ja milloin olen valmis uusiin haasteisiin. Uusi haaste voi olla niin tietty projekti tai asiakkuus kuin vaikka toive päästä työskentelemään tietyssä tiimissä tai tietyn henkilön kanssa.

Kipinä fokuksen siirtymiseksi asiantuntijasta kohti johtajuutta

Iso merkitys oman kehittymiseni kannalta oli pääsy noin 10 vuotta PwC-urani aloittamisen jälkeen PwC-ketjun globaaliin talent-ohjelmaan. Ohjelman puitteissa minulle nimettiin sekä ulkopuolinen ammatti-coach että yrityksen sisäinen coach. Valmennuksen keskeinen tavoite oli luoda oma johtajuusvisio ja miettiä, mikä työelämässä ja muussakin elämässä minua oikeasti motivoi.

Valmennuksen jälkeen ymmärsin sen, että mikäli haluan olla oikeasti paras asiantuntija, minun pitää kehittyä myös merkittävästi ihmisten johtamisessa. Minulle valkeni myös se, että asiantuntijaroolin lisäksi yritykseni tarjosi paljon mahdollisuuksia kehittää itseäni erilaisten tiimien ja liiketoimintojen vetäjänä, ja tällaisista tilanteista ja rooleista huomasin löytäväni itseni valmennuksen ja coachaamisen jälkeen.

Uran isot muutoshetket

Seuraavan kerran urallani tuli tarve ulkopuoliselle coachille vuoden 2010 tienoilla, kun minua pyydettiin johtamaan suurinta liiketoiminta-aluettamme, jossa työskenteli noin 500 ihmistä. Olin tähän mennessä vetänyt korkeintaan noin 30 hengen tiimejä. Hyppäys edelleen vahvasta asiantuntijan roolista isomman porukan johtamiseen on näin jälkikäteen pohdittuna urani isoin loikka tuntemattomaan.

Kaipasin ulkopuolista tukea johtajana kasvamiselle. Tapasinkin noin vuoden ajan säännöllisesti henkilöä, joka itse oli pitkään ja menestyksekkäästi johtanut asiantuntijapalveluyritystä ja jolla oli myös ammatti-coachin pätevyys. Koin saavani näistä keskusteluista valtavasti hyötyä omaan kasvuuni ja tapaani jäsentää asioita – sekä ylipäänsä sen ymmärtämiseen, mitä johtajuuteen kuuluu ja miten sen eteen tuomia asioita pitäisi käsitellä.

Hyvä coaching edellyttää selvää tavoitetta

Suosittelen lämpimästi sisäisen tai ulkopuolisen coachingin käyttöä. Jokaisessa tilanteessa on kuitenkin tarkkaan mietittävä, mitä coachauksella halutaan saavuttaa ja mikä on sen tavoite. On hyvä myös miettiä, minkälaiselle coachaukselle on oikeasti tarvetta. Tätä olen nykyroolissani pohtinut useastikin, kun olen miettinyt, miten avainhenkilöidemme kasvua ja hyvinvointia voisi edistää. Mitä henkilöt oikeasti tarvitsevat pärjätäkseen ja voidakseen hyvin?

Myös fyysistä coachausta

Pidän henkisen ja työelämän coachingin lisäksi yhtä tärkeänä sparrausta, joka liittyy fyysisen kunnon kehittymiseen. Fyysinen ja henkinen hyvinvointi sekä toimintakyky kulkevat käsi kädessä. Olenkin viimeiset pari vuotta investoinut siihen, että tapaan personal traineria noin kerran viikossa. Fyysisen valmentajan kanssa olen saanut omaan treenaamiseeni ihan erilaista ryhtiä ja monipuolisuutta. Kolmen pienen lapsen isänä ja kiireisen työelämän ohella on ollut ainakin itselleni suuri helpotus saada tällä puolella ammattiapua siihen, miten käyttää rajallinen aika hyödyllisesti fyysisen hyvinvoinnin kasvattamiseksi. Itselleni se on tuonut hyviä tuloksia ja oma hyvinvointi on parantunut sekä energiataso noussut.

Missä tilanteessa käyttäisin coachingia uudelleen?

Koen, että coachingista on suurin hyöty hetkillä, kun omassa roolissa tai elämässä on tapahtumassa isoja muutoksia. Uskon vahvasti, että tällaisissa tilanteissa ulkopuolisen kanssa käydyt keskustelut auttavat jäsentämään omia ajatuksia sekä myös varmistamaan, että näissä tilanteissa asioita tulee tarkasteltua riittävän monelta kantilta.