PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

DAC7-direktiivi astuu voimaan vuoden vaihteessa, oletko valmis?

DAC7-direktiivin käyttöönotto jäsenvaltioissa alkaa olla lainsäädäntövalmistelujen osalta valmis. Direktiivin määräaika häämöttää vuoden vaihteessa. Direktiivin implementointi Suomen lainsäädäntöön on lausuntokierroksen osalta saatu juuri päätöksen ja asia nousee eduskunnan käsiteltäväksi syksyn aikana. Direktiivin huolellisuus- ja raportointivelvoitteet ovatkin yrityksille tulevina kuukausina erittäin ajankohtaisia. Mitä tämä tarkoittaa suomalaisten yhtiöiden näkökulmasta ja ketä lakiuudistus tulee koskettamaan?

DAC7-direktiivi astuu voimaan

Mikäli DAC7-direktiivi ei ole ennestään tuttu, suosittelemme lukemaan ensin artikkelimme: DAC7-direktiivi digitaalisten alustojen raportointivelvollisuuksista voimaan vuoden 2023 alussa.

Viime vuosia kurittanut pandemia on osaltaan osoittanut ja luonut uudenlaisen tarpeen digitaaliselle kaupankäynnille. Yhä useampi kotimainen yritys käykin kauppaa kansainvälisesti alustaoperaattoreiden kautta. Nämä alustaoperaattorit on määritelty direktiivissä, mutta rajanveto ei ole aivan yksiselitteistä. Vaikka vain tietty osa yrityksen liiketoiminnasta täyttäisi digitaalisen alustan ja raportoitavan olennaisen toimen määritelmät, yritys voi siitä huolimatta olla velvollinen rekisteröitymään ja täyttämään raportointivelvoitteet.

Operaattoreiden rekisteröintiä vaaditaan myös EU:n ulkopuolella toimivilta operaattoreilta, mikäli niillä on relevanttia raportoitavaa toimintaa. Tämä voikin tulla monille operaattoreille yllätyksenä ja aiheuttaa päänvaivaa. Huomioitavaa myös on, että osassa jäsenmaita on DAC7-direktiivin implementoinnissa otettu tiukempi linja kuin mitä direktiivissä alun perin on määritelty. Raportoinnin laiminlyönnin rangaistukset voivat olla myös rahallisesti merkittäviä, joten jo tästäkin näkökulmasta yrityksen on syytä paneutua direktiivin käytännön toteutukseen ja sen vaikutuksiin. Suomessa raportointivelvoitteiden täyttämiselle on kuitenkin otolliset olosuhteet tästä näkökulmasta. 

Me PwC:llä tarjoamme asiakkaillemme end-to-end -tukea kaikissa DAC7-velvoitteiden noudattamiseen liittyvissä kysymyksissä sekä raportoinnin teknisessä toteutuksessa.  Vaikka direktiivi astuukin EU:n alueella voimaan ensi vuoden alusta, on moni Euroopan unionin ulkopuolinen valtio osoittanut merkkejä samantyyppisen lainsäädännön käyttöönotosta. Muun muassa Australia sekä UK ovat ryhtyneet uudistamaan raportointivelvoitteitaan yhdenmukaiseksi DAC7-direktiivin kanssa. 

Direktiivi sisältää myös yhteistarkastusten mahdollisuuden, joka käytännössä tarkoittaa toisen jäsenvaltion veroviranomaisten selvitystyötä yhteistyössä kansallisen veroviranomaisen kanssa. Tarjoamme kattavaa tukea myös yhteistarkastusten tilanteisiin sekä mahdollisiin jatkoselvityksiin. 

Globaalissa toimintaympäristössä direktiivi koskettaa siten myös monia kotimaisia yrityksiä, jotka harjoittavat kansainvälistä kauppaa.