PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Edustusveneen kulujen vähennysoikeus ja luontoisedun määrä

Edustus- ja yksityiskäytössä olevan veneen kustannukset tulee jakaa edustusmenoihin ja yksityiskäyttöön todellisen käytön mukaisessa suhteessa.

Turun hallinto-oikeuden tuore ratkaisu koski tilannetta, jossa yhtiö oli hankkinut veneen sekä edustuskäyttöönsä että osakkaan yksityiskäyttöä varten. Venettä aiottiin käyttää myös henkilökunnan virkistystoiminnassa. Yhtiön tarkoituksena oli käsitellä edustuskäytöstä aiheutuneet menot ja poistot kirjanpidossa edustusmenoina ja yksityiskäyttö luontoisedun hankkimisesta aiheutuneina kustannuksina.

Verohallinto oli katsonut ennakkoratkaisussaan, että veneestä aiheutuvat kiinteät kulut ja poistot tulisi jakaa laskennallisesti edustuskäytön osuuteen ja yksityiskäytön osuuteen siten, että edustuskäytön osuus on todellisten edustuskäyttöpäivien suhteellinen osuus vesilläolopäivistä ja kaikki muu on yksityiskäyttöä. Muuttuvat kulut tulisi puolestaan jakaa edustus- ja yksityiskäytön välillä todellisen käytön perusteella. Hallinto-oikeus kuitenkin kumosi Verohallinnon päätöksen kiinteiden kulujen vähentämiskelpoisuuden osalta. Hallinto-oikeus totesi, että myös kiinteät kulut ja poistot tulee hyväksyä vähennyskelpoisiksi toteutuneen edustuskäytön, yksityiskäytön sekä muun mahdollisen käytön todellisessa suhteessa.

Verohallinnon kanta olisi johtanut hyvin epäedulliseen tilanteeseen ns. laituripäivien huomioimisen osalta. Verohallinnon omaksuman laskutavan mukaan myös ne päivät, jolloin venettä ei tosiasiassa käytetä lainkaan, olisi katsottu yksityiskäytöksi jaettaessa veneen kiinteitä kuluja ja poistoja yksityiskäyttöön ja edustuskäyttöön. Asia on merkityksellinen etenkin sen johdosta, että yksityiskäyttöön kohdistuvat kulut käsitellään osakkaan saamana luontoisetuna ja ovat siten osakkaalle veronalaista ansiotuloa.

Verohallinto on aiemmin antanut ohjeen luontoisetujen verotuksesta. Ohjeessa ei kuitenkaan oteta selkeästi kantaa luontoisedun laskemiseen ja kulujen kohdistamiseen tilanteessa, jossa esim. yhtiön omistama vene on sekä yksityiskäytössä että yhtiön omassa käytössä. Tällainen yhtiön omaisuuden sekakäyttö voi koskea veneen lisäksi esim. lomamökkiä tai autoa ja tilanteet on aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Yhtiön omaisuuden kulujen kohdistaminen eri käyttömuotoihin nousee hyvin usein esiin esim. verotarkastuksissa. Jos kulujen jakaminen tai luontoisedun arvioiminen mietityttää, ota yhteyttä!