PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautusta on haettava kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä

Teollisuusyritykset voivat tilikauden päätyttyä saada hakemuksesta veronpalautusta maksamistaan energiaveroista. Laskentatavasta johtuen veronpalautusta saavat yleensä teollisuusyritykset, mutta myös pienimuotoisempaa valmistusta ja energiaa vaativaa toimintaa harjoittavien yritysten kannattaa selvittää mahdollisuudet veronpalautukseen.

Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautuksen edellytyksenä on, että yrityksen tilikautena itse maksamat sekä sen hankkimien tuotteiden hintaan sisältyneet valmisteverot ovat enemmän kuin 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta. Laskentasääntö tulee muuttumaan vuosittain seuraavat kolme vuotta palautusta vähentävästi ja vuonna 2025 palautusmenettely poistetaan kokonaan. Vuonna 2020 ostettujen valmisteveroa sisältävien energiatuotteiden osalta laskentasääntö on edelleen 0,5 prosenttia ja vuonna 2021 ostettujen valmisteveroa sisältävien energiatuotteiden osalta 1 prosentti. Jos tilikausi on eri kuin kalenterivuosi, lasketaan veronpalautus kummankin vuoden laskentasäännöllä ja suhteutetaan jalostusarvoon kalenterivuosikohtaisesti.

Valmisteveron alaiset tuotteet

Valmisteveron alaisista tuotteista laskelmassa huomioidaan valmisteverot seuraavista yrityksen tilikautensa aikana teollisuudessa muuna kuin moottoripolttoaineena käyttämistä ja maksamista tuotteista:

  • sähkö
  • lämpö ja prosessihöyry
  • kivihiili
  • maakaasu
  • polttoturve
  • mäntyöljy
  • nestekaasu
  • kevyt polttoöljy
  • raskas polttoöljy
  • biopolttoöljy.

Myös yritysten tilikautensa aikana hankkimiin ko. tuotteiden hankintahintaan sisältyneet valmisteverot saa huomioida laskelmassa.

Jalostusarvon laskeminen

Jalostusarvolla tarkoitetaan yrityksen tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista liikevoiton (-tappion), poistojen ja arvonalentumisten sekä henkilöstökulujen yhteismäärää.

Veronpalautuksen edellytykset

Kun valmisteverojen määrä ylittää 0,5 prosenttia (vuonna 2020 ostettujen energiatuotteiden osalta) yrityksen jalostusarvosta, yrityksellä on oikeus ylimenevältä osalta hakea takaisin 85 prosenttia tuotteista maksettujen tai niiden hankintahintaan sisältyneiden valmisteverojen määrästä. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan vain 50 000 euroa ylittävä osuus.

Vaikeuksissa olevien yritysten valtiontukikielto

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus katsotaan EU-lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla valtiontueksi, jonka myöntäminen vaikeuksissa oleville yrityksille on kielletty. Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan esimerkiksi yli kolme vuotta olemassa ollutta osakeyhtiötä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioiden vuoksi. Verohallinto ei siis myönnä energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusta vaikeuksissa oleville yrityksille.

Lähtökohtaisesti Verohallinto tarkastelee vaikeuksissa olon kriteerien täyttymistä oikaisemattomien tilinpäätöslukujen perusteella. Verotuskäytännössä on kuitenkin hyväksytty, että vaikeuksissa olon kriteerien täyttymistä tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon myös taseen ulkopuolisia eriä.

 

Asiantuntijamme auttavat mielellään selvittämään, täyttyvätkö veronpalautuksen edellytykset, ja palautusten hakemisessa.