PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Energian, alkoholin ja tupakan valmisteverotuksen raportointi on nyt täysin digitalisoitu EU:ssa

Energian, alkoholin ja tupakan valmisteverotuksen siirtojärjestelmästä tuli kokonaan sähköinen, kun  Neuvoston Direktiiviä (EU) 2020/262 alettiin soveltamaan helmikuussa 2023. Direktiivin myötä yhdenmukaistettujen valmisteverollisten tuotteiden raportointi tapahtuu pelkästään EMCS-järjestelmässä.

Horizontal color image of businesswoman - unrecognizable person - working with digital tablet in large futuristic factory. Woman standing on top of a balcony, holding touchpad and checking inventory of a manufacturing company on touchscreen tablet. Focus on businesswoman's hands holding black tablet, futuristic machines in background.

Siirtyminen digitalisoituun ja välittömään tiedonvaihtoon tuotteiden siirroista unionin alueella helpottaa kaupantekoa ja auttaa viranomaisia torjumaan valmisteveropetoksia. Lisäksi EMCS-järjestelmä laajenee koskemaan väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolella tapahtuvaa harmonisoitujen valmisteveron tuotteiden kauppaa ja tuotteiden fyysistä siirtämistä. Väliaikaisen verottomuuden järjestelmän ulkopuolisilla kaupoilla tarkoitetaan tilanteita, joissa tavarat on luovutettu kulutukseen ja verotettu valmisteverolla jossakin jäsenmaassa, jonka jälkeen tavara myydään ja siirretään toiseen jäsenmaahan. EMCS-järjestelmän laajenemisen myötä myös nämä siirrot ilmoitetaan EMCS-palvelussa. Laajeneminen helpottaa veron maksamista määrämaassa ja toisaalta veronpalautusta lähtömaassa.

Järjestelmämuutos helpottaa kauppiaiden, erityisesti energiantoimittajien ja pienempien alkoholintuottajien toimintaa yksinkertaistamalla veronmaksuprosessia. Aiemmin, ennen järjestelmän käyttöönottoa, vain väliaikaisen verottomuuden järjestelmää käyttävät toimijat pystyivät käyttämään EMCS-järjestelmää. Jatkossa kaikki valmisteveron alaiset tuotteet, jotka siirretään yhdestä EU-maasta toiseen, ilmoitetaan sähköisesti EMCS:n kautta. Järjestelmä kerää ja käsittelee tiedot siirroista, validoi tiedot ja mahdollistaa reaaliaikaisen ilmoittamisen sekä lähettämisestä että vastaanottamisesta.

EMCS-järjestelmä ei ole vielä käytössä väliaikaisen verottomuuden ulkopuolisten kauppojen osalta Alankomaissa, Pohjois-Irlannissa ja Liettuassa.

Lisäksi EMCS-järjestelmä ei koske tiettyjä alueita, jotka ovat osa unionin tullialuetta Neuvoston Direktiivin (EU) 2020/262 4 artiklan mukaisesti, mukaan lukien Guadeloupe, Ranskan Guayana, Martinique, Réunion ja Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Azorit, Madeira, Kanariansaaret, Ahvenanmaa, Kanaalisaaret, Helgolandin saari, Büsingenin, Ceutan, Melillan ja Livignon alue.