PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Espanja uudistaa varallisuusverotusta takautuvasti – uusia sääntöjä sovelletaan jo vuoden 2022 verotuksessa

Espanjassa on otettu käyttöön väliaikainen, varallisuuteen kohdistuva, solidaarisuusvero. Solidaarisuusveroa sovelletaan ensimmäisen kerran jo vuoden 2022 verotuksessa. Koska vero koskee varallisuutta, verovelvollisuuteen ei vaikuta onko omaisuuden haltija Espanjassa itse asuva.

"Aerial view of tourists on walkway over urban canal, Bilbao, Biscay, Spain"

Nyt voimaan tullut vero kohdistuu käytännössä varallisuuteen, jonka arvo ylittää 3 miljoonaa euroa. Vero on progressiivinen, kuitenkin maksimissaan 3,5 prosenttia. Verojen määrä olisi noin 17 000 euroa espanjalaiseksi luokitellun verotettavan varallisuuden ollessa 4 miljoonaa euroa  ja reilu 137 000 euroa verotettavan varallisuuden ylittäessä 10 miljoonan euron rajan. Solidaarisuusvero on säädetty väliaikaisena ja sitä on tarkoitus soveltaa vuosien 2022 ja 2023 verotuksessa, mutta on mahdollista, että veron voimassaoloa jatketaan vähintään uudelle kaksivuotiskaudelle. 

Lisäksi Espanjan varallisuusverolakia on muutettu siten, että jatkossa myös osakkeet sellaisissa ulkomaisissa yhtiöissä, joiden varoista yli puolet koostuu Espanjassa sijaitsevista kiinteistöistä, katsotaan espanjalaiseksi varallisuudeksi ja siten varallisuusveron tai tämän tämä uuden solidaarisuusveron piiriin kuuluvaksi. Arvostusta tehtäessä tarkastellaan varojen markkina-arvoa kirjanpitoarvon sijaan. Lisäksi on syytä huomata, että mikäli ulkomaisen yhtiön osakkeet katsotaan edellä selitetystä syystä espanjalaisiksi varoiksi (kiinteistön arvo on yli puolet ulkomaisen yhtiön omistamien varojen markkina-arvosta), on olemassa riski, että solidaarisuusvero määrätään yhtiön osakkeiden koko arvosta, ei vain Espanjassa sijaitsevan varallisuuden arvosta.

Varallisuusvero ei sinänsä ole uusi asia Espanjassa. Mikäli varallisuus on jo ollut ennestään varallisuusverotuksen piirissä, tämä huomioidaan toki solidaarisuusveroa määrättäessä. Samaa varallisuutta ei ole tarkoitus verottaa kahteen kertaan. Sen sijaan Madridin ja Andalusian itsehallintoalueilla sijaitsevan varallisuuden osalta tällä uudella verolla on merkitystä, sillä nämä itsehallintoalueet eivät tähän asti ole käytännössä verottaneet varallisuutta. Solidaarisuusveron seurauksena tämä “veroetu” poistuu. 

Käytännössä Espanjassa kiinteistöjen arvot ovat myös suurimmat Madridissa ja Andalusiassa Marbellan seudulla. Heti ei pidä säikähtää, sillä vaikka kiinteistön markkina-arvo olisikin yli 3 miljoonaa euroa, jos se on ostettu lainarahoituksella, tällainen laina huomioidaan solidaarisuusveron perusteena käytettävää veronalaista varallisuutta määritettäessä. 

Sen sijaan jos espanjalaisen kiinteistön omistaa yhtiön kautta, on hyvä tarkistaa ja seurata muodostaako kiinteistön käypä arvo yli vai alle puolet yhtiön omistamien varojen kokonaisarvosta. Vaikka Espanjan sisäisen lainsäädännön mukaan ulkomaisen yhtiön osakkeita pidettäisiin espanjalaisena varallisuutena, soveltuva verosopimus saattaa näissäkin tilanteissa estää Espanjaa lopulta verottamasta varallisuutta. Suomen ja Espanjan välinen verosopimus ei valitettavasti tällaista suojaa anna.

Mikäli aihe on ajankohtainen tai kiinnostaa, tarkempaa tietoa lakimuutoksista ja kyseisestä verouudistuksesta löydät oheisesta PwC Espanjan laatimasta uutiskirjeestä

Olemme myös mielellämme avuksi tähän tai muutoin yksityishenkilön verotukseen liittyvissä kysymyksissä.