PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n kestävyyspaketti: Finanssialan toimijoiden uudet tiedonantovelvollisuudet

Finanssialalla toimivien yritysten on hyvä olla tietoisia finanssialan tulevan kestävyystiedonantoasetuksen (menettely 2018/0179/COD) tuomista uusista tiedonantovelvollisuuksista, jotka koskevat ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä tekijöitä eli ESG-tekijöitä (Environmental, Social, Governance). Asetus on osa EU:n kestävyyspakettia, josta kirjoitimme 28.3.2019. Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät yhteisymmärrykseen asetuksen sisällöstä 7.3.2019, mutta sitä ei ole vielä julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.