PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EU:n perintöasetuksen tuomat muutokset

Suomessa on sovellettu EU:n perintöasetusta lähes kahden vuoden ajan elokuusta 2015 alkaen. Huolimatta siitä, että asetuksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa perintöasioiden hoitamista EU:n alueella, asetus on voimaantulonsa jälkeen saanut kritiikkiä sen jäsentelyyn ja vaikeaselkoisuuteen liittyvistä ongelmista. Perintöasetuksen voidaan tästä huolimatta todeta olleen merkittävä edistysaskel kansainvälisten perintötilanteiden hallitsemiseksi. Erityisesti perintösuunnittelua tehtäessä perintöasetuksen edellytykset auttavat hallitsemaan tilanteita, joissa Suomen kansalainen asuu tällä hetkellä, tai on aikeissa tulevaisuudessa muuttaa asumaan toiseen EU:n jäsenvaltioon.