PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Euroopan unionin tuomioistuin katsoi tuloverolain vaatimuksen ulkomaisen rahaston sopimusperusteisuudesta rajoittavan pääomien vapaata liikkuvuutta

Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) antoi 7. huhtikuuta 2022 tuomion (C-342/20) Helsingin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön, joka koski ranskalaisen yhtiömuotoisen kiinteistörahaston verokohtelua Suomessa. EUT:n mukaan rahastojen verovapauden edellytykseksi asetettu sopimusperusteisuuden vaatimus asetti ulkomaiset rahastot kotimaisia epäedullisempaan asemaan. Rajoitusta pääomien vapaalle liikkuvuudelle ei voitu oikeuttaa yleiseen etuun perustuvalla oikeutusperusteella.

Business woman accounting concept financial in office