PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

EUT: Ruotsin aiemmat korkovähennysrajoitukset osittain EU-oikeuden vastaisia

Euroopan unionin tuomioistuin (”unionin tuomioistuin”) on antanut ennakkoratkaisun 20.1.2021 (C-484/19 Lexel AB) Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön siitä, onko Ruotsin lainsäädännössä olleen korkorajoitussäännöksen soveltaminen unionin sijoittautumisvapauden takaavan artiklan vastaista. Säännöksen mukaan jäsenvaltioon sijoittautuneella yhtiöllä ei ollut oikeutta vähentää toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle maksettuja korkoja, mikäli velkasuhteen syntymisen pääasiallisena syynä katsottiin olevan merkittävän veroedun saaminen.