PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen esitys rahankeräyslaiksi julkaistu – uusi laki voimaan syksyllä 2019?

Hallituksen esitys uutta rahankeräyslakia koskien (HE 214/2018) annettiin 25.10.2018. Tavoitteena on, että uusi laki tulisi voimaan syksyllä 2019. Hallituksen esitys vastaa pitkälti keväällä 2018 julkaistussa rahankeräyslakityöryhmän mietinnössä ehdotettuja uudistuksia.