PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallituksen jäsenen vastuu yhdistyksissä ja säätiöissä – 5 vinkkiä vastuun rajoittamiseen

Yhdistyksen hallinnossa yleinen toimivalta on yhdistyksen kokouksella ja yhdistyksen hallituksen asema on siksi esimerkiksi osakeyhtiölain hallitusta heikompi. Säätiöissä hallitus on ainoa pakollinen toimielin eikä omistajia ole – hallituksen asema on säätiössä vahva. Silti yhdistyslaki (1989/503) ja säätiölaki (2015/487) sisältävät teknisesti toisiaan varsin paljon muistuttavat määräykset hallituksen jäsenen vahingonkorvausvelvollisuudesta. Hallituksen jäsenen vahingonkorvausvastuu voi perustua yhdistykselle tai säätiölle, tai muille kuten yhdistyksen jäsenille tai kolmansille aiheutettuihin vahinkoihin.