PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hallitus on laajentamassa ulkomaisten kiinteistösijoittajien luovutusvoittojen verotusta 1.1.2023 alkaen

Nykyisin ulkomaiset kiinteistösijoittajat ovat tuloverolain mukaan velvollisia maksamaan luovutusvoitoistaan veroa Suomeen myydessään suoria kiinteistöomistuksiaan, suomalaisen asunto-osakeyhtiön tai muun osakeyhtiön tai osuuskunnan osuuksia tai osakkeita edellyttäen, että yhtiön kokonaisvaroista yli 50 % muodostuu kiinteistöstä. 

Aerial view of Sibelius Hall in Lahti, Finland. On the background new district. The old factory was rebuilt into housing.

Kaavaillun lakimuutoksen myötä Suomi voisi verottaa rajoitetusti verovelvollisen luovutusvoittoja, jotka ovat myös sellaisen kotimaisen tai ulkomaisen yhtiön osakkeiden myynnistä, jonka kokonaisvarallisuus koostuu merkittävässä määrin suoraan tai välillisesti suomalaisista kiinteistöistä. Lakiehdotus merkitsee suurta muutosta nykyiseen oikeustilaan, jossa ulkomaista toimijaa ei ole ollut mahdollista verottaa esimerkiksi tilanteessa, jossa myytävä yhteisö ei omista kiinteistöjä suoraan.     

Esitysluonnos on osa Sanna Marinin hallituksen budjettineuvotteluissa sopimaa veropohjan tiivistämispakettia. Suomen lainsäädäntö on nykymuodossaan johtanut tilanteisiin, joissa Suomi ei ole voinut verottaa ulkomaisen sijoittajan luovutusvoittoa, vaikka soveltuva verosopimus sallisi verotuksen. Uusimpiin verosopimuksiin sisältyy lakimuutoksen mukainen mahdollisuus verottaa kiinteistöjen luovutusvoittoja. Uudistuksella mahdollistettaisiin Suomen verotusoikeus verosopimusten sallimassa laajuudessa.  Tilanteeseen soveltuva verosopimus voi kuitenkin edelleen estää verotuksen lakimuutoksesta huolimatta. Verotus voi tietyissä tilanteissa estyä myös sisäisen lainsäädännön vuoksi – esimerkiksi TVL 20 a §:n kriteerit täyttävät ulkomaiset rahastot ovat vapautettu tuloverosta. Kiinteistörahastojen osalta on kuitenkin syytä huomioida myös näiden rahastojen verokohteluun kaavailtu muutos, josta olemme kirjoittaneet lisää artikkelissamme:
Hallituksen esitysluonnos kiinteistövarallisuuteen sijoittavien erikoissijoitusrahastojen verotuksellisesta läpivirtausmallista lausuntokierroksella

Uusi säännös soveltuisi tilanteisiin, joissa kiinteän omaisuuden osuus luovutettavan yhteisön, yhtymän tai varallisuuskokonaisuuden kokonaisvaroista on suoraan tai välillisesti yli 50 %. Laskettaessa kiinteän omaisuuden osuutta huomioon otettaisiin luovutusta edeltäneet 365 päivää. Sääntelyä ei kuitenkaan näillä näkymin tulla soveltamaan tilanteissa, joissa luovutuksen kohteena ovat pörssiyhtiön osakkeet, vaikka kyseinen pörssiyhtiö omaisikin merkittävästi kiinteää varallisuutta.

Hallituksen esitysluonnos on kerännyt lausuntokierroksella kriittisiä huomioita ehdotetun sääntelyn tulkinnanvaraisuudesta. Lopullista hallituksen esitystä odotetaan vielä tätä tekstiä kirjoitettaessa ja nähtäväksi jää, huomioidaanko lausuntopalaute esityksen lopullisessa versiossa.

Aiheesta lisää englanninkielisessä uutiskirjeessämme: Tax News Alerts