PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Hankintalainsäädännön keskeisimmät muutokset

Hallituksen esitys (HE 108/2016 vp) hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi hyväksyttiin 29.12.2016 ja laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (”hankintalaki”, 1397/2016) sekä laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (”erityisalojen hankintalaki” 1398/2016) tulivat voimaan 1.1.2017.