PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
30.01.2023|

  Harkitsetko listautumista? Neljä asiaa, joita yrityksen perustajien kannattaa harkita ensin

  Listautuminen on yritykselle merkittävä kehitysaskel. Se tuo mukanaan monia etuja, mutta valmistautumisvaihe sekä itse prosessi voivat olla haastavia. Alla luettelen neljä asiaa, joita yrityksessä tulisi pohtia ennen listautumisprosessiin ryhtymistä. 

  1. Onko listautumisanti oikea vaihtoehto sinun yrityksesi kannalta?

  Ei ole yksinkertaista määritellä, milloin ja miksi yrityksen kannattaa listautua. Listautuminen ei ole paras vaihtoehto jokaiselle yritykselle, ja siksi on syytä pohtia, mitkä olisivat listautumisen perustelut juuri sinun yrityksesi kohdalla.

  Yksi listautumisen myötä syntyvistä merkittävistä eduista on, että se parantaa pääoman saatavuutta. Markkinaolosuhteista riippuen se saattaa myös olla muita vaihtoehtoja edullisempi tapa saada pääomaa yrityksen kasvattamiseen. 

  Listautuminen kasvattaa yhtiön tunnettuutta. Se auttaa rakentamaan yrityksestäsi kuvaa huipputason toimijana ja saattaa myös saada sen vaikuttamaan yksityisyrityksiä paremmalta vaihtoehdolta asiakkaiden, työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien mielessä.

  Osakeperusteinen palkitseminen on tehokas henkilöstön kannustinmalli. Ne henkilöstön jäsenet, jotka ovat hankkineet yrityksen osakkeita ennen sen listautumista, saavat listautumisen myötä palkinnon sitoutumisestaan. Malli saattaa myös houkutella uusia osaajia yritykseen. Osakkeita voidaan käyttää myös valuuttana fuusioissa ja yrityskaupoissa, mikä voi olla kätevä ässä hihassa.

  Toisaalta listautumisannit voivat onnistuakseen vaatia monimutkaisia järjestelyjä ja runsaasti rahaa. Onnistumiseen tarvitaan yleensä asiantuntijoiden tukea, eikä kaikkia tarvittavia asiantuntijoita löydy oman talon sisältä. Yrityksen on myös varmistettava, että sen henkilöstö noudattaa asianmukaisia prosesseja ja linjauksia listayhtiöltä odotettavalla tavalla.

  Julkisesti raportoivat listayhtiöt ovat myös alttiimpia lyhytaikaisille reaktioille liiketoiminnan kehitykseen ja tulokseen liittyen, mistä yksityisesti omistettujen yritysten ei tarvitse samalla tavalla murehtia.

  Joillekin yrittäjille määräysvallan vähenemisen kautta tuleva tietynlainen hallinnan menetys voi olla syy päättää olla listautumatta. On siis hyvä miettiä tarkkaan, miltä ajatus listayhtiönä elämisestä tuntuu, ennen kuin ryhdyt itse prosessiin.

  1. Onko yrityksesi kypsä listautumaan?

  Listautumiseen valmistautuminen vie aikaa. Tämän prosessin kesto riippuu pitkälti yrityksen yksilöllisestä kehitysvaiheesta. Listautumiseen valmistaudutaan tavallisesti 1–2 vuotta, mutta joidenkin yritysten kohdalla prosessi kestää huomattavasti pidempään.

  Listautumista on siis alettava suunnitella jo kauan ennen kuin pyörät varsinaisesti alkavat pyöriä. Jotta listautuminen tapahtuisi varmasti oikealla hetkellä, aihetta kannattaa puida ennakoivasti osana yhtiön strategiakeskusteluja. Näin näet tarkemmin, mitä arvoa listautuminen voisi tulevaisuudessa yrityksellesi tarjota.

  Mieti myös jo varhaisessa vaiheessa sitä, missä haluat listautua. Tämä määrittää sen, mille korkeudelle rima listautumiseen liittyvien vaatimusten osalta asettuu. Eri pörssien raportointivaatimuksissa on eroja, ja myös pääoman saatavuustaso vaihtelee.

  1. Onko yrityksesi valmis toimimaan kuin pörssiyhtiö?

  On tärkeää, että yritys alkaa toimia pörssiyhtiön tavoin listautumishetkestä alkaen. Sen saavuttamiseksi yrityksen on ajateltava kuin pörssiyhtiö, näytettävä pörssiyhtiöltä ja toimittava kuin pörssiyhtiö jo ennen kuin siitä tulee pörssiyhtiö.

  Pelkkä kasvu ei enää riitä sijoittajille. Kasvun on oltava kestävällä pohjalla, ja viime aikoina vastuullisuusasiat liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin (ESG) ovat tulleet yhä merkityksellisimmiksi. Pohdi, antavatko yrityksesi tiedot kuvan oikeanlaisesta kasvusta ja miten voisit rakentaa sijoitustarinan, joka korostaa yrityksen kehitystä ja koko potentiaalia.

  Rakenna tarvittava infrastruktuuri ottamalla käyttöön asianmukaiset teknologia-alustat ja panostamalla henkilöstöön. Pidä huolta siitä, että arvostat yrityksesi osaajia. Näin saat luotua liiketoiminnalle vankan perustan, joka herättää luottamusta ympäristössään

  1. Milloin on oikea hetki listautua?

  Markkinatilanne vaihtelee, ja tällä hetkellä tilanne on erityisen epävakaa. Osakekurssit ovat heitelleet ja talousnäkymät ovat laajalti epävarmoja. Tämän seurauksena myös pörssiyhtiöiden arvostustasot ovat laskeneet.

  Listautumisantia kannattaa kuitenkin alkaa pohtia ja valmistella jo nyt, vaikka se tapahtuisikin vasta keskipitkällä aikavälillä. Näin voit varmistaa, että prosessia on mahdollista edistää tarvittaessa nopeastikin.

  Listautumisen jälkeen yrityksesi talousluvut ovat kaikkien saatavilla. Tämä tarkoittaa, että niin asiakkaasi kuin kilpailijasikin saavat halutessaan tutustua yrityksesi tilanteeseen. Keskeistä on, että kyvykkyydet ovat nostettuna listayhtiötasolle jo ennen pörssin kellonsoittoa.