PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

HE: Eduskunta hyväksyi korkovähennysrajoitussäännöksen muutosta koskevan hallituksen esityksen

Hallituksen esityksessä (202/2022 vp) ehdotetaan muutoksia tasevertailua ja infrastruktuurihankkeita koskeviin korkovähennysrajoitussäännöksen poikkeuksiin. Olemme uutisoineet aiheesta aiemmin täällä.

Regional coal-fired cogeneration power plant Hanasaari on embankment in Helsinki, Finland

Muutoksella on tarkoitus täydentää infrastruktuuripoikkeusta ja kiristää vasta alkuvuonna 2022 voimaan tullutta tasevertailua. Lausuntopalautteessa ja valiokunnan mietinnössä nousi esiin huoli siitä, että edellisten muutosten voimaantulosta on alle vuosi, mikä heikentää verotuksen ennakoitavuutta ja selkeyttä. Myös esityksen tarpeellisuutta kyseenalaistettiin. Lausuntopalautteen johdosta lopulliseen hallituksen esitykseen tehtiin kuitenkin vain vähäisiä täsmennyksiä.

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 202/2022 vp sisältyvän lakiehdotuksen 10.11.2022.

Tasevertailua koskeva poikkeus tulee voimaan 1.1.2023 ja sitä tullaan soveltamaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Infrastruktuuripoikkeus tulee puolestaan voimaan takautuvasti, ja sitä tullaan soveltamaan verovuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta lähtien.