PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Korkovähennysrajoituksia rukataan jälleen

Valtiovarainministeriö on julkaissut luonnoksen hallituksen esitykseksi koskien korkorajoitussäännösten muuttamista. Esitysluonnos on tätä kirjoitettaessa vielä lausuntokierroksella. Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutoksia tasevertailua sekä infrastruktuurihankkeita koskeviin poikkeuksiin.

Esitysluonnoksen tavoitteena on täydentää vuonna 2022 alussa voimaan tulleita korkovähennysrajoitussäännöksiä koskevia muutoksia. Alkuvuoden 2022 muutokset täsmensivät tasevapautussäännöksen soveltamisedellytyksiä ja poistivat julkiset infrastruktuuriyhteisöt korkorajoitusten soveltamisalasta. Nyt esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi tasevertailuun perustuvaa poikkeusta siten, että poikkeuksen soveltamiseen vaikuttaisi myös maksettujen korkojen määrä. Ehdotuksen mukaan tasevapautusta ei sovellettaisi, jos konsernista vähintään 10 prosenttia omistaville tahoille maksettujen korkojen määrä on vähintään 10 prosenttia konsernin ulkopuolelle maksetuista koroista. 

Ehdotuksessa esitetään myös infrastruktuuripoikkeuksen laajentamista siten, että myös yksityisomisteiset pitkän aikavälin julkista infrastruktuurihanketta toteuttavat yhteisöt voisivat vähentää muutoin vähennyskelvottomiksi katsottavia nettokorkomenoja. 

Tasevertailua koskevan poikkeuksen muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023 ja sitä sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa. Infrastruktuuripoikkeuksen olisi tarkoitus tulla voimaan takautuvasti, ja sitä sovellettaisiin verovuodelta 2019 toimitettavasta verotuksesta lähtien.