PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
20.06.2019|

Henkilöstömme kysyi yritysvastuustamme – toimitusjohtaja vastasi

Pyysimme PwC:n henkilöstöltä kysymyksiä ja kommentteja meidän omasta yritysvastuustamme. Mikko Nieminen, PwC Suomen toimitusjohtaja, lupasi vastata esitettyihin kysymyksiin kauden viimeisessä Sustiskahvit-podcastissa. Tämän kauden aikana olen jo keskustellut monen upean podcast-vieraan kanssa, ja tuntui hienolta vetää kauden päätteeksi asioita yhteen oman väen kesken.

PwC on profiloitunut korkeatasoisten yritysvastuupalveluiden tuottajana, mutta miten se selviää omasta yritysvastuustaan täällä koto-Suomessa? Olemme kiinnostuneita henkilöstön mielipiteistä, ja sen vuoksi pyysimme intranetissä vastauksia kahteen kysymykseen: Mitä sinun mielestäsi vastuullisuus tarkoittaa PwC:n kaltaisessa asiantuntijaorganisaatiossa? Mitkä asiat ovat itsellesi tärkeimpiä asioita työnantajasi vastuullisessa toiminnassa?

PwC ja vastuullisuus

Olemme jo muutaman vuoden ajan keskittyneet vastuullisuudessa neljään osa-alueeseen: vastuullinen liiketoiminta, henkilöstö ja monimuotoisuus, ympäristövaikutusten hallinta sekä yhteiskunnallinen osallistuminen. Näitä kaikkia alueita myös henkilöstömme kommentit ja kysymykset käsittelivät.

Toimitusjohtaja Mikko Niemisen ensimmäinen havainto oli, että hän on ihmisten kanssa keskustellessaan huomannut heidän olevan aikaisempaa laajemmin aiheesta kiinnostuneita.

Vastuullisen liiketoiminnan osalta kysymys on pitkälti siitä, että on tärkeää auttaa asiakkaita hoitamaan omaa vastuullisuuttaan paremmin osana liiketoimintaa. Yritysvastuu ei ole enää erillinen toimintonsa, vaan se nähdään osana kaikkia prosesseja ja liiketoimintamalleja. Tätä asiakkaat myös meiltä kysyvät, ja siihen tahdomme vastata.

Henkilöstö piti tärkeänä oman toiminnan eettisyyden ylläpitämistä. Joskus tämä voi käytännössä tarkoittaa myös jostakin toimeksiannosta kieltäytymistä. Toimitusjohtaja tähdensi miten tärkeää on sisäistää Code of Conductin periaatteet. Sen vuoksi asiasta puhutaan jo työhön perehdyttämisen yhteydessä, mutta varsinaisesti eettisyys punnitaan vasta käytännön tilanteissa. Sen pohtiminen, mihin lähdetään mukaan ja mihin ei, on tärkeää. Tätä voidaan tehdä sekä keskusteluissa kollegoiden kanssa että puhumalla esimiehille. Näin yleensä löytyy ratkaisu.

Veropalveluistakin puhuimme. Tässä Mikko Nieminen kiitti veroasiantuntijoitamme siitä, että he ovat viime vuosina halunneet osallistua aktiivisesti veroja koskevaan julkiseen keskusteluun eri tahojen kanssa. PwC on globaalisti tehnyt veropalveluihin liittyvät linjaukset siitä, minkälaisissa veropalveluissa olemme mukana ja missä emme. Tämä on tärkeää: viimeisten viiden aikana on korostunut, että merkitystä on myös sillä, miltä jokin asia näyttää, ei pelkästään sillä, että se on laillista.

Sitten podcastissa oli ympäristöasioiden vuoro. Ehkä tärkein yksittäinen teko PwC:llä on ollut lentopäästöjen kompensoinnin aloittaminen. Mikko Nieminen kertoi saaneensa tästä myös sidosryhmiltä myönteistä palautetta. Olemme myös aloittaneet muovin kierrätyksen tänä keväänä. Lyhyessä ajassa olemme lajitelleet ja kierrättäneet jo 7 200 litraa muovijätettä. Aloite tähänkin tuli henkilöstöltä.

Asiantuntijaorganisaatioilla on ajoittain ruuhkahuippuja, jolloin henkilöstö joutuu tekemään pitempää päivää. Kuinka pystymme säilyttämään työn ja vapaa-ajan tasapainon? Jotkut tietotyöläiset ovat uupumisen partaalla, ja meillekin tämä asia on valitettavasti tuttu. Mikko totesi, että yksilölliset elämäntilanteet huomioon ottava joustavuus voi olla tärkeä tasapainottava tekijä. Lisäksi johtamiskoulutuksessamme tämä asia on vahvasti esillä, sillä esimiesten on pystyttävä tukemaan työntekijöitä tasapainon ylläpitämisessä ja mahdollisen uupumisen ensimerkkien tunnistamisessa.

Keskustelimme tasa-arvostakin. Viime vuoden lopulla PwC:n johtoryhmä hyväksyi tasa-arvostrategian, mutta toimitusjohtaja Mikko Nieminen ei ole vielä täysin tyytyväinen nykyiseen tilanteeseen. Tämä sai Mikon lupaamaan, ettei hän lepää ennen kuin konkreettisten toimien vaikutukset näkyvät lopputuloksessa.

Muissakin asioissa meitä Mikon kanssa haastettiin, joten kannattaa kuunnella Sustiskahvit- podcastin kauden viimeinen jakso. Lopuksi Mikko Nieminen vielä kiitti kaikkia aiheeseen osuvista, hyvistä kysymyksistä. Pyrimme jatkossakin mahdollistamaan työntekijöillemme osallistumisen vastuullisuustyöhön.

Pohdimme ennen tämän jakson nauhoittamista miksi haluamme julkisesti puhua henkilöstömme esittämistä haastavistakin kysymyksistä ja omista vastauksistamme. Syy oli ilmeinen. Me uskomme avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen.

Kuuntele Sustiskahvit SoundCloudista, iTunesista tai Spotifysta.

 

Kirjoittaja Sirpa Juutinen toimi PwC Suomen partnerina ja yritysvastuujohtajana joulukuusta 2003 kesäkuuhun 2021. Yritysvastuun uranuurtajana Suomessa tunnettu Sirpa on vienyt vastuullisuusasioita pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi eteenpäin niin PwC:llä kuin asiakkaidemme liiketoiminnassa.

PwC-uransa jälkeen Sirpa vaikuttaa mm. Outokummun ESG-neuvottelukunnassa.