PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Huomioitavat muutokset Verohallinnon sähköisessä asioinnissa

Verohallinto kehittää jatkuvasti palveluitaan helpottaakseen verovelvollisten sähköistä asiointia, sillä suurin osa Verohallinnolle lähetettävistä ilmoituksista tulee nykyään toimittaa sähköisesti. Alla uusimmat uutiset ja muutokset.

Aiempien vuosien tapaan myös vuosi 2019 oli muutoksien aikaa Verohallinnon sähköisessä asioinnissa. Luvattu Katso-tunnusten alasajo ei toteutunut vielä vuonna 2019, mutta lisää palveluita saatiin siirrettyä OmaVeroon ja sähköistettyä. Nykyään muun muassa varainsiirtoveroilmoituksen sekä muutokset verorekistereihin voi tehdä suoraan OmaVero-palvelussa.

Lisäksi Verohallinto on suunnitellut useita muutoksia tapahtuvaksi vuonna 2020. Katso-palvelu aiotaan vihdoin ajaa kokonaan alas ja siirtyä kaikkien yhteisöjen osalta Suomi.fi-valtuuksien käyttöön. Myös Suomi.fi-palveluun itsessään on tulossa monia muutoksia, jotka mahdollistavat laajemman käyttäjäryhmän asioinnin palvelun kautta sekä helpottavat siirtymistä Katso-palvelusta Suomi.fi-valtuuksien käyttöön.

Suomi.fi-palvelun kehitys

Tällä hetkellä Suomi.fi-palvelu on vielä monilta osin rajoitettu, sillä palveluun voi kirjautua vain henkilö, jolla on suomalaiset pankkitunnukset. Lisäksi yrityksen asioita pystyi pitkään hoitamaan vain henkilö, jolla on yksin nimenkirjoitusoikeus. Käytännössä tämä tarkoitti siis toimitusjohtajaa tai prokuristia. Tähän on tullut tammikuussa 2020 uuden Hallitus yhdessä -toiminnallisuuden myötä muutos eli tällä hetkellä koko hallitus yhdessä voi valtuuttaa palveluntarjoajan toimimaan yrityksen puolesta.

Lisäksi maaliskuussa 2020 tuleva muutos mahdollistaa nimenkirjoitussääntöjen mukaisen valtuuden vahvistamisen eli esimerkiksi kaksi hallituksen jäsentä yhdessä voisi jatkossa vahvistaa valtuuden antamisen palveluntarjoajalle. Molemmat valtuutustavat toki edellyttävät, että hallituksen jäsenillä on suomalaiset pankkitunnukset, joilla he voivat tunnistautua palveluun.

Ulkomaalaisten tunnistautuminen on edelleen kehityksessä. Tällä hetkellä monet yritykset käyttävät vielä Katso-palvelua, sillä Suomi.fi-palvelu edellyttää suomalaiset pankkitunnukset eikä kaikilla yrityksillä ole suomalaisia nimenkirjoittajia. Vuodenvaihteessa maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistyttyä muodostunut uusi Digi- ja Väestötietovirasto kehittää Verohallinnon kanssa yhteydessä uutta tunnistautumismahdollisuutta ulkomaalaisille toimijoille. Tarkempi aikataulu tai käytännön toiminnallisuus ei ole vielä tiedossa.

Verohallinnon tavoitteena on kehittää mahdollisimman vaivaton ja helppo tunnistautumismahdollisuus – tästä kuulemme varmasti lisää lähikuukausina.

Siirtyminen Katso-palvelusta Suomi.fi-valtuuksien käyttöön

Jos yritys on valtuuttanut Katso-palvelun kautta esimerkiksi useamman palveluntarjoajan asioimaan puolestaan, ei näitä valtuuksia voi siirtää massasiirtona tai konvertoida Suomi.fi-valtuuksiksi, sillä asiointiroolit ovat palveluissa erilaiset eivätkä suoraan vastaa toisiaan sisällöltään. Näin ollen muutos on tehtävä manuaalisesti hakemalla tai antamalla valtuudet jokainen erikseen Suomi.fi-palvelun kautta.

 

Mietityttävätkö sähköiseen asiointiin liittyvät asiat tai tuloveroilmoituksen täyttäminen? Ole yhteydessä!