PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 16 - uusi aikakausi vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyssä

International Accounting Standards Board (IASB) julkaisi IFRS 16 ‘Vuokrasopimukset’ -standardin ja aloitti sillä uuden aikakauden vuokrasopimusten kirjanpitokäsittelyssä. Aiemman IAS 17:n mukaisen ohjeistuksen mukaan vuokralle ottajan piti tehdä ero rahoitusleasingsopimuksen (taseessa) ja operatiivisen vuokrasopimuksen (taseen ulkopuolella) välillä, mutta uuden mallin mukaan käytännössä kaikki sopimukset merkitään taseeseen (lukuunottamatta pieniä ja lyhytaikaisia).

Uusi standardi vaikuttaa ensinnäkin taseeseen ja siihen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkojen ja oman pääoman suhteeseen. Lisäksi IFRS 16 vaikuttaa tuloslaskelmaan, sillä yritys kirjaa nyt korkokulun vuokrasopimusvelasta (vuokranmaksuvelvoittesta) sekä poiston “käyttöoikeus”-omaisuuserästä (ts. omaisuuserästä, joka kuvastaa oikeutta käyttää vuokralle otettua omaisuuserää). Tästä seuraa, että aiemmin operatiivisiksi vuokrasopimuksiksi luokitelluista sopimuksista kirjataan vuokra-ajan alkupuolella enemmän kuluja kuin IAS 17:n mukaan. Toinen esittämistapaan liittyvä muutos on, että EBIT ja EBITDA ovat aiempaa suuremmat yrityksillä, joilla on olennaisia operatiivisia vuokrasopimuksia.

IFRS 16 In depth -julkaisu avaa suomeksi uuden standardin keskeisiä kohtia, antaa esimerkkejä ja sisältää PwC:n kannanottoja sekä käytännön seikkoja uusista vaatimuksista.

Kysyttävää IFRS 16:n tuomien vaikutusten arvioinnista tai standardin soveltamisesta? Ota yhteyttä:

Timo Ihamäki, puh. 020 787 7474
Netta Mikkilä, puh. 020 787 7386
Helka Ivaska, puh. 020 787 7343