PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

IFRS 17 ja talousosaston valoisa tulevaisuus

Vakuutusyhtiön talousosaston rooli voisi tulevaisuudessa näyttää hyvin erilaiselta kuin tänään. Jos IFRS 17:ää katsotaan laajemmasta kuin puhtaasti vaatimusten täyttämisen näkökulmasta, se tarjoaa polun toiminnon kokonaisvaltaiseen uudistamiseen.

Tulevaisuuden talousosasto on johdon avainkumppani strategisessa päätöksenteossa: se valvoo liiketoimintaa reaaliaikaisesti ja tarjoaa ajantasaista tietoa joustavasti, juuri silloin kuin sitä tarvitaan. Kirjanpito valmistuu kahdessa päivässä ja selittää syyt tulosten taustalla ilman aukkoja. Osasto tunnistaa kannattavia asiakassegmenttejä ja ohjaa myynnin kohdistumaan oikeisiin asiakkaisiin. Se myös tutkii näköpiirissä olevia haasteita ja laatii valmiussuunnitelmia esimerkiksi markkinavolatiliteetin vaikutusten varalta.

Edellä esitetty kuvaus ei ole vain haavekuva vaan täysin mahdollista saavuttaa. Ja vakuutusyhtiöt, jotka etenevät tämä visio mielessään, tulevat menestymään huomattavasti paremmin kuin alemmas tähtäävät kilpailijansa.

Data-analytiikasta kilpailuetua

IFRS 17 ei ole ainoastaan uusi kirjanpitostandardi vakuutusyhtiöille. Sen tuomat muutokset vaikuttavat paitsi yhtiöiden sidosryhmiin ja toimintaan, myös lukemattomiin järjestelmiin ja prosesseihin. Standardia kannattaakin lähestyä polkuna suurempaan muutokseen, jonka tuloksena yhtiön informaatioanalytiikka kehittyy huippuunsa.

Vakuutusyhtiöt tarvitsevat yhä enemmän ajantasaista, tulevaisuutta koskevaa analyysia päätöksentekonsa tueksi. Moni yhtiö pohtii, miten se voisi hyödyntää sekä vanhaa strukturoitua että uutta, strukturoimatonta tietoaan strategisen päätöksenteon tueksi. IFRS 17 tuo oman lisänsä tähän tärkeään kysymykseen. Tulevaisuuden liiketoimintaympäristössä data-analytiikka on yksi niistä ydinalueista, joiden avulla yhtiö voi erottautua kilpailijoistaan.

Keskeiset kysymykset talousjohtajille

Edellä mainittujen kilpailuetujen saavuttaminen ja IFRS 17 -panostuksista saatavan hyödyn maksimointi edellyttävät talousjohtajilta näkemystä talousosaston tulevaisuudesta. Jos tällainen on vasta hahmotteilla, voi pohdinnan aloittaa vastaamalla näihin kysymyksiin:

  • Onko yritykselläsi selkeä visio siitä, miltä talousosaston tulevaisuus näyttää? Viekö IFRS 17 -investointinne teitä lähemmäs tuon vision toteutumista?
  • Kattaako IFRS 17:ään liittyvä tietojen ja järjestelmien muutos kaikki ne ominaisuudet, joita talousosasto tulee tarvitsemaan tulevaisuudessa?
  • Onko IFRS 17:ään liittyvät teknologiset päätökset sovitettu yhteen digitaalisen taloustoiminnon tarpeiden kanssa?
  • Miten toimintamalliamme ja -prosessejamme tulee modernisoida, jotta ne mahdollistavat ihmisten ja laitteiden yhteistyön parhaalla tavalla – ja sen seurauksena ylivertaisen taloustoiminnon?

IFRS 17 -standardin käyttöönottoon on aikaa alle kolme vuotta. Standardin mukanaan tuoma muutos antaa talousosastolle aidon tilaisuuden tuoda lisäarvoa liiketoimintaan, joten suunnittelu kannattaa aloittaa viimeistään nyt. Lisää ajatuksia talousosaston tulevaisuuteen liittyen löydät uusimmasta julkaisustamme The finance function of the future: IFRS 17.