PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ilmastoindeksi CDP 2014: Suomalaiset menestyvät – CDP vahvistaa profiiliaan

Maailman johtava sijoittajille suunnattu ilmasto- ja ympäristöindeksi CDP julkaisi viime viikolla vuoden 2014 tulokset. Kaikkien alueellisten CDP-raporttien tulokset julkaistiin samana päivänä maailmanlaajuisesti.

CDP on vakiinnuttanut asemansa yhtenä tärkeimmistä vastuullisen sijoittamisen indekseistä. Sen taustalla vaikuttaa maailmanlaajuisesti 767 institutionaalista sijoittajaa. CDP arvioi sekä yhtiön ilmasto- ja ympäristöraportointia (Disclosure) että konkreettisia toimenpiteitä (Performance). CDP-tietoja hyödynnetään mm. vastuullisen sijoittamisen periaatteiden noudattamisessa ja ESG-analyysissä. Yritysten CDP-tulokset ovat saatavilla esimerkiksi Bloombergin ja Google Financen kautta.

Suomalaisia lukijoita kiinnostanee ensisijaisesti suomalaisten yritysten menestys A-list- ja Nordic-julkaisussa, mutta myös CDP:n muut raportit antavat vinkkejä siitä, mitä tuleman pitää:

 • Suomalaiset yritykset menestyivät jälleen erinomaisesti Nordic-raportissa
  Suomalaisten yritysten Disclosure-raportoinnin keskiarvo oli 80 pistettä ja Performance-luokituksen keskiarvo B, kun pohjoismaisten yritysten kokonaiskeskiarvo oli 80 / C. Tämä näyttäisi viittaavan siihen, että suomalaisissa yrityksissä ei pelkästään raportoida ilmastoasioista, vaan huomioidaan myös konkreettiset toimenpiteet, kuten päästötavoitteet, investoinnit sekä ilmastotavoitteet johdon palkitsemisessa.
 • Toimenpiteillä maailman kovimpaan kärkeen
  Ehkä merkittävin muutos näkyy CDP:n globaalissa raportissa. Kun aiempina vuosina pääraportissa on julkistettu maailman 500 suurimman yrityksen CDP-tulokset, keskitytään tämän vuoden raportissa parhaiten suoriutuneisiin yrityksiin, eli niin sanottuihin Carbon Performance Leadership Index -yrityksiin. Tällä CDP haluaa selvästi viestiä ilmastotoimenpiteiden välttämättömyyttä – erinomaisen raportoinnin lisäksi yrityksiltä odotetaan ensiluokkaista lähestymistä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä ilmastoriskien ja mahdollisuuksien tunnistamiseen. Suomen 36 raportoivasta yrityksistä CDP valitsi globaalille A-listalleen neljä yritystä: Finnair, Nokia, Vaisala ja UPM-Kymmene.
 • A-lista buustaa New Climate Economy -raportin tuloksia
  On vaikea olla huomaamatta CDP:n A-list-raportin ja viime kuussa julkistetun kansainvälisen New Climate Economy -raportin yhtäläisyyksiä. New Climate Economy -raportti painotti, ettei ilmastonmuutoksen hillitseminen ole ristiriidassa talouskasvun kanssa ja CDP:n A-listan keskeinen lopputulema on, että CPLI-yritykset tuottavat paremmin kuin vertailuindeksi. Neljä vuoden vertailuvälillä CPLI-indeksi tuottaa 9,6 prosenttia paremmin kuin Bloomberg World Index, kertoo CDP tiedotteessaan. Tämä on vahva viesti ilmastonmuutoksen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien puolesta ja tuo toivottavasti uutta puhtia ilmastokeskusteluun, jotka on pitkään keskittynyt ilmastonmuutoksen uhkakuviin.
 • Muut CDP-kyselyt ryhmittyvät luonnonvarojen ympärille
  Nordic-raporttiin tutustuneet saattoivat huomata muiden CDP-kyselyjen tulosten ilmestyneen ilmastoraportiin. Pohjoismaiden raportti on nimetty tänä vuonna sopivasti ”CDP Nordic Report 2014: Natural capital disclosure for business resilience”. Aiempina vuosina Supply Chain, Forest ja Water -kyselyjen tulokset on julkaistu erillisessä raportissa, mutta tänä vuonna tuloksia esitetään myös pohjoismaiden raportissa. Mistä on kyse? CDP näyttäisi seuraavan strategiasuunnitelmissaan esittämiään linjauksia – CDP ei ole pelkästään ilmastokysely, vaan pyrkii laajemmin arvioimaan eri toimialojen vaikutuksia luonnonvaroihin ja ekosysteemeihin. Lisäksi eri tulosten julkistaminen yksissä kansissa lisännee muiden CDP-kyselyjen painoarvoa ja toivottavasti edistää niiden metodologiakehitystä ja tiedon vertailtavuutta.
 • Vahvempia kannanottoja CDP:ltä 
  Painotusten ja ydinviestien perusteella CDP näyttäisi ottavan entistä aktiivisemmin kantaa konkreettisten toimenpiteiden puolesta ja osallistuvan aktiivisemmin ilmastoasioiden hallinnan kehitykseen. Erityisesti tämä näkyy Performance-luokituksen nousevassa merkityksessä, A-listan taloudellisen kehityksen arvioinnissa, mutta myös erillisissä politiikka- ja sääntelyraporteissa: Euroopan ilmastopolitiikkaa koskeva Investment and Growth from Climate Action -raportti ottaa kantaa kunnianhimoisempien 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden puolesta tukeutuen yritysten CDP-vastauksiin. Toisessa, CERESin, CDSB:n ja Carbon Trackerin kanssa yhteistyössä julkaistussa raportissa arvioidaan öljy-yhtiöiden ilmastoriskiarviointeja ja peräänkuulutetaan läpinäkyvämpää raportointia.

Tämän vuoden perusteella näyttäisi siltä, että CDP olisi nostamassa profiiliaan ilmastokeskustelussa ja painottavan entistä enemmän konkreettisia toimenpiteitä. CDP-kyselyihin vastaaville yrityksille tämä saattaa tarkoittaa aiempaa vahvempaa panostusta Performance-luokitukseen, jolloin päästötavoitteiden, päästövähennysten ja tiedon luotettavuuden merkitys kasvaa entisestään.

Lähteet:
CDP Nordic
The A-list: The CDP Climate Performance Leadership Index 2014
Revealed: the companies doing the most to combat climate change (CDP Press Release)
CDP Investment and Growth from Climate Action
Carbon Tracker Initiative: Recognising Risk, Perpetuating Uncertainty