PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Ilmastovaaleista ilmastopolitiikkaan

Lähestyvät vaalit ja nuorten ilmastolakot ovat nostaneet ilmastonmuutoksen viime viikkojen keskeiseksi uutisaiheeksi, mutta keskitytäänkö keskusteluissa oikeisiin asioihin? Ja mikä on suomalaisten poliitikkojen, kansalaisten ja yritysten rooli muutoksessa kohti vähähiilistä taloutta?

Osana #sustiskahvit-podcastia keskustelin Elinkeinoelämän keskusliiton johtavan ilmastoasiantuntijan Matti Kahran kanssa. Matti on tehnyt pitkän uran ilmastopolitiikan parissa muun muassa ministeriöiden edustajana ilmastoneuvotteluissa sekä Sitran ilmastoasiantuntijana. Keskustelin Matin kanssa muun muassa ilmastopolitiikasta tulevissa eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa ja suomalaisten roolista ilmastoratkaisuissa. Lisäksi kuulemme, kuinka ilmastoasiantuntija pyrkii maksimoimaan omalta osaltaan positiiviset ilmastovaikutukset.

Tässä mielenkiintoisimmat pointit keskustelusta:

1. Hiilijalanjäljestä hiilikädenjälkeen

Viimeaikainen keskustelu ilmastonmuutoksesta on keskittynyt pitkälti negatiivisten vaikutusten vähentämiseen, esimerkiksi siihen kuinka suomalaiset voivat pienentää omaa hiilijalanjälkeään. Jatkossa olisi tärkeää suunnata katse myös siihen, kuinka voidaan maksimoida positiiviset vaikutukset. Positiivisten vaikutusten maksimointiin viitataan usein myös kädenjälkenä, eli kuinka ilmastoratkaisujen vaikuttavuutta voidaan lisätä. Poliittisessa päätöksenteossa tämä voisi tarkoittaa sitä, että luodaan toimintaedellytykset liiketoiminnalle, jolla päästöjä pystytään vähentämään globaalisti.

Selkeät markkinasignaalit tukisivat yhtiöiden päätöksentekoa ja auttaisivat sijoittajia arvioimaan, mitkä yhtiöt säilyttävät kilpailukykynsä markkinoiden siirtyessä kohti vähähiilisyyttä.

2. Ehdokkaiden ilmastolukutaito puntarissa

Mihin kannattaa kiinnittää huomiota vaalien ilmastokeskusteluissa? Matin mukaan on hyvä kiinnittää huomiota siihen, kuinka ehdokas suhteuttaa ilmastoratkaisun ongelman kokoon. Ilmastonmuutos on perustavanlaatuinen globaali haaste, jolloin on arvioitava päätöksien järkevyyttä kansallisella tasolla. Kansallisen ilmastopolitiikan osalta verotukseen ja infrastruktuuriin liittyvät kysymykset tulevat olemaan keskeisiä seuraavalla hallituskaudella, samanaikaisesti kun moni muu ilmastopoliittinen linjaus tehdään EU-tasolla. Toisena huomiona Matti nostaa esiin ehdokkaan esittämät vaihtoehdot – perustuvatko ehdotukset ainoastaan vähentämiseen, välttämiseen ja lopettamiseen vai myös parempien ratkaisujen edistämiseen?

3. Kuluttajan roolit ilmastoratkaisuissa

Myös yksilötasolla haittojen minimointiin, kuten ruokaan, liikkumiseen ja asumiseen liittyvät ilmastoteot ovat saamassa rinnalleen uusia malleja. Esimerkiksi vastuulliseen sijoittamiseen ja säästämiseen liittyvät päätökset voivat tukea merkittävästi siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Matti mainitsee yhtenä toimenpiteenä myös tuen järjestöille, kuten Beyond Coal -hankkeelle, joka vaikuttaa suoraan hiilivoimaloiden sulkemiseen Yhdysvalloissa. Tärkeä huomio onkin, että kun Suomessa ollaan jo suhteellisen pitkällä ilmastoratkaisuissa, saattaa tuki toisessa maassa toimivalla järjestölle mahdollistaa suuremman päästövähenemän samalla sijoituksella tai lahjoituksella.

 

Kuuntele lisää Matin näkemyksiä:

Sustiskahvit-jaksot löydät myös iTunesista ja Spotifysta!