PWC Uutishuone
PWC Uutishuone

Iso-Britannia ottaa käyttöön muovipakkausveron 1.4.2022

Isossa-Britanniassa maahantuojina toimivien sekä siellä tavaroita myyvien tai valmistavien yritysten on syytä valmistautua 1.4.2022 voimaan tulevaan muovipakkausveroon. Vero koskee sekä muovipakkauksen valmistajia että muovipakkaukseen pakattuja tuotteita. Näin ollen vero koskee suurinta osaa toimialoista, kuten kuluttajatavaroita, kosmetiikkaa, kemiantuotteita ja elintarvikkeita.

Muovipakkausveron tavoite on kannustaa kierrätysmateriaalien käyttöä pakkausmateriaalina. Tämänhetkisen lakialoitteen mukaan, veron määräksi on suunniteltu £200/tonni (peritään yli 10 tonnin raja-arvon), jos pakkaus sisältää vähemmän kuin 30 % kierrätysmuovia. Lisäksi myös niiden toimijoiden, jotka eivät veroa maksaisi, vaadittaisiin rekisteröitymistä muovipakkausverovelvollisiksi.

Rekisteröityneiltä toimijoilta edellytettäisiin muun muassa rekisterinpitoa ja myös laskutuksessa tulisi huomioida uusia velvoitteita. Uudistus edellyttää järjestelmiin muutoksia, minkä vuoksi yritysten kannattaa ennakoida verovelvoitteet jo nyt kartoittamalla vaikutukset omaan toimintaan ja valmistautumalla tarpeellisiin järjestelmämuutoksiin.

Tilaa PwC:n uutiskirje