PWC Uutishuone
PWC Uutishuone
13.10.2022|

Jäteverolakiin suunnitellaan muutoksia, jotka vaikuttavat metsäteollisuuden ja rakennusalan yrityksiin

Jäteverolaissa (2010/1126) säädetään yleiselle tai yksityiselle kaatopaikalle toimitettavan jätteen verotuksesta. Jäteveron tavoitteena on jätteiden kaatopaikkakäsittelyn väheneminen ja hyötykäytön lisääminen. Verovelvollinen on kaatopaikan pitäjä, jonka tulee maksaa vero neljännesvuosittain.

High angle view of garbage at dumping ground